RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej

Creator:

Święcki, Cezary K.

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Borzymowski, Morska nawigacyja do Lubeka. Oprac. R. Pollak. Gdańsk 1971.
2. K. Celtis, Do Hasiliny wiersz heroiczny. W zb.: Antologia poezji polsko-łacińskiej. 1470-1543. Oprac. A. Jelicz. Szczecin 1985.
3. A. Cureus, Trenodia opłakująca nieszczęścia w czasie zarazy w Gdańsku. W zb.: Poezja renesansowa na Pomorzu. Oprac. B. Nadolski. Gdańsk 1976, s. 144-148.
4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. A. Borowski. Kraków 1997.
5. J. Dantyszek, Pieśni. Tłum. A. Kamieńska. Wstęp Z. Nowak. Olsztyn 1987.
6. Eurypides, Bachantki. W: Tragedie. Przeł. i oprac. J. Łanowski. Warszawa 1980.
7. Eurypides, Cyklop. Przeł. J. Kasprowicz. Lwów 1902.
8. Homer, Odyseja. Wyd. 10. Przeł. L. Siemieński. Wstęp Z. Abramowiczówna. Oprac. J. Łanowski. Wrocław 1992. BN II 21.
9. K. Horacjusz Flakkus, Ad Liberum patrem. W: Dzieła wszystkie. T. 1. Oprac. O. Jurewicz. Wrocław 1986.
10. Jan z Kijan, Drugi psalm od nagłej śmierci. W zb.: Antologia literatury sowizdrzalskiej. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1985, s. 228-229.
11. K. Janicki, Księga różnych elegii. W: Carmina. / Dzieła wszystkie. Tłum. E. Jędrkiewicz. Oprac. J. Krokowski. Wrocław 1966, s. 105.
12. A. Jelicz, „By czas nie zaćmił i niepamięć". Wybór kronik średniowiecznych. Warszawa 1965.
13. S. F. Klonowic, Flis. W zb.: Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański.T. 1. Warszawa 1954, s. 71-92.
14. S. F. Klonowic, Żale nagrobne. W zb.: W kręgu dawnej poezji. Hołdy Janowi Kochanowskiemu „poetycznie składane" Wybór i oprac. R. Montusiewicz [i inni]. Warszawa 1983.
15. J. Kochanowski, Elegii ksiąg czworo. Tłum. L. Staff. Warszawa 1955.
16. J. Kochanowski, Foricoenia, czyli fraszki łacińskie. Tłum. L. Staff. Warszawa 1956.
17. J. Kochanowski, Fraszki. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1982.
18. W. Kochowski, Dzieło Boskie, albo Pieśni Wiednia wybawionego. Oprac. M. Kaczmarek. Wrocław 1983.
19. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986.
20. J. Libicki, Bachus miraculosus: W zb.: Poeci polskiego baroku. T. 1. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. Warszawa 1965, s. 357-359.
21. Liryka starożytnej Grecji. Wyd. 2, zmień. Przeł. J. Danielewicz [i inni]. Oprac. J. Danielewicz. Wrocław 1984. BN II 92.
22. S. H. Lubomirski, Orfeusz. W: Wvbór pism. Oprac. R. Pollak. Wrocław 1953. BN I 145.
23. Lukian z Samosat,Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. T. 2. Wrocław 1962.
24. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy. Przeł. E. Szymański. Warszawa 1957.
25. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1971.
26. Z. Morsztyn, Na dobrą noc. W: Muza domowa. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 1. Warszawa 1954, s. 221.
27. D. Naborowski, Poezje. Oprac. J. Dürr-Durski. Warszawa 1961.
28. Ł. Opaliński, Rozmowa Plebana z Ziemianinem. W: Wvbór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1959,s. 81. BN I 172.
29. P. Ovidius Naso,Przemiany. Przeł. B. Kiciński. Wstęp K. Morawski. Warszawa 1933.
30. Owidiusz, Fasti. Przeł. M. Adamski. Przemyśl 1921.
31. J. Parandowski, Mitologia. Poznań 1987.
32. Pindar, Ody zwycięskie. Przeł. M. Brożek. Kraków 1987.
33. W. Potocki, Wojna chocimska. Warszawa 1880.
34. J. Protasowicz, Inventores rerum. Oprac. K. Świerkowski. Wrocław 1973.
35. A. Rymsza, Dziesięćroczna powieść wojennych spraw. Oprac. W. R. Rzepka, A. Sajkowski. W: „Archiwum Literackie” t. 16: Miscellanea staropolskie. 4. Wrocław 1972.
36. M. K. Sarbiewski, Dialog na święto Narodzenia Chrystusa Pana. W zb.: Dramaty staropolskie. Oprac. J. Lewański. T. 4. Warszawa 1959-1963.
37. M. K. Sarbiewski, Liryki oraz „Droga rzymska" i fragment „Lechiady". Tłum. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko, J. Okoń. Warszawa 1980.
38. M. Sęp Szarzyński, Rytmy, abo wiersze polskie. Oraz cykl erotyków. Oprac. J. Krzyżanowski. Wrocław 1973. BN 1118.
39. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żmudzkiego i ruskiego. Oprac. J. Radziszewska. Warszawa 1978.
40. S. S. Szemiot, Sumariusz wierszów. Oprac. M. Korolko. Warszawa 1981.
41. Sz. Szymonowic, Kosarze. W: Sielanki i pozostałe wiersze polskie. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2. Wrocław 2000, s. 34. BN 1 182.
42. T. Tasso, Gofred, abo Jeruzalem wyzwolona. Przeł. P. Kochanowski. Oprac. S. Grzeszczuk, R. Pollak. Warszawa 1968.
43. Trzy podróże. Jan Kochanowski - „Pamiątka Janowi hrabi na Tęczynie", Andrzej Zbylitowski - „Droga do Szwecyjej”, Tobiasz Grotkowski - „Podróż morska". Oprac. E. Kotarski. Gdańsk 1973.
44. K. Twardowski, Lekcje Kupidynowe. W zb.: Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. K. Żukowska. Warszawa 1977, s. 441-445.
45. S. Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym. Oprac. J. Okoń. Wrocław 1976. BN I 227.
46. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina. Oprac. J. Śląski. Warszawa 1983.
47. H. Waddell,Średniowiecze wagantów. Przeł. Z. Wrzeszcz. Warszawa 1960.
48. Wergiliusz, Eneida. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 1981.
49. Wergiliusz, Georgiki. Przeł. F. Frankowski. Lwów 1909.
50. Sz. Zimorowic, Roksolanki. Oprac. L. Ślękowa. Wyd. 2, zmień. Wrocław 1983. BN I 73.
51. J. B. Zimorowic, Winiarze. W: Sielanki nowe ruskie. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1999, s. 119. BN I 287.

Issue:

4

Start page:

193

End page:

209

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121063 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 19, 2020

Number of object content hits:

44

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113263

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information