Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Kupiec przed polskim sądem : uwagi i komentarze do "Kupca" Mikołaja Reja

Twórca:

Kochan, Anna

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. K. Badecki, Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVI-XVII wieku. (Część druga). „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 3/4, s. 992-1025.
2. O. Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie. Lwów 1935.
3. A. Benis, Wstęp w: Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu. Wyd. A. Benis. Kraków 1892, s. 3-5.
4. S. Bodniak, Przyczynek do biografii Mikołaja Reja. „Pamiętnik Literacki” 1930.
5. A. Brückner, Pierwociny luterskie. „Kupiec" Rejowy. „Reformacja w Polsce” 1921, nr 2.
6. P. Diesthemius, Człowiek./Homulus. Przeł. E. Jelonek, J. Krokowski. W zb.: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. Przypisy oprac. M. Bokszczanin. T. 1. Warszawa 1959.
7. A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej. Przcł. E. Jędrkiewicz. Wstęp Ł. Kurdybacha. Red. nauk. i komentarze S. Bodniak. Warszawa 1953.
8. S. Janczewski, Dzieje adwokatury w Polsce. Warszawa 1970.
9. Z. Kniaziołucki, Materiały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” t. 7 (1892).
10. J. Krzyżanowski, Z problemów Rejowskich. W: W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce. Warszawa 1958.
11. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie. Lwów 1921.
12. R. Leszczyński, W sprawie autorstwa „Kupca". „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 36 (1964).
13. J. Lewański, Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia. Wrocław 1956.
14. T. Maciejowski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Warszawa 1999.
15. L. Meyet, Nieznany autograf Reja. W zb.: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa 1505-1905. Warszawa 1905.
16. T. Naogeorgus, Mercatorseu iudicum. W zb.: Drei Schauspiele vom sterbenden Menschen. Hrsg. von J. Bolte. Leipzig 1927.
17. S. Orzechowski, Policja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych „Polityk" wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana. Oprac. J. Starnawski. Przemyśl 1984.
18. S. Paulowa, Materiały do biografii Mikołaja Reja w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie. „Archeion” t. 53 (1970).
19. J. Rafacz, Dawny proces polski. Warszawa 1925.
20. M. Rej, Kupiec (1549). W: Pisma prozą i wierszem. Wybór i oprac. A. Brückner. Kraków 1921. BN I 40.
21. M. Rej, Kupiec. (1549). Wyd. R. Kotula, A. Brückner. Kraków 1924. BPP. Nr 77.
22. M. Rej, Kupiec, to jest kstałt a podobieństwo sądu bożego ostatecznego. (1549). W: Pisma wierszem. (Wybór). Wyd. 2. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1954. BN 1151.
23. M. Rej, Kupiec, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego. W Królewcu roku 1549. Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał Z. Celichowski. Poznań 1898.
24. M. Rej, Kupiec, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego. 1549. W zb.: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. Przypisy oprac. M. Bokszczanin. T. 1. Warszawa 1959.
25. W. Weintraub, Paradoksy „poćciwości" Reja. „Pamiętnik Literacki”, 1969, z. 4, s. 25-44.
26. T. Wierzbowski, Kilka nowych dokumentów do biografii Mikołaja Reja i rodziny jego. W zb.: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa 1505-1905. Warszawa 1905.
27. W. Zarzycki, Temida sejmowa. Z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej. Warszawa 2000.
28. J. Ziomek, Mikołaja Reja „Krótka rozprawa" i „Kupiec”. Problemy dialogu i dramatu. W zb.: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci. Red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa. Wrocław 1971, s. 65-88.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

211

Strona końc.:

223

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121064 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

19 kwi 2020

Liczba pobrań / odtworzeń:

306

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113264

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji