Object

Planned object

Title: Sprawozdanie końcowe z wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu celowego 1H02D 007 2000C/5081pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, przepływem informacji i wspomagania procesów organizacyjnych w Służbie Celnej"

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information