Object structure

Name:

javelin spearhead (Tarnowa) - chemical analysis

Type of object:

Zabytek ruchomy

Location:

Tarnowa

Location- administrative unit (present):

Greater Poland

Location- administrative unit (former):

Poznań Province

Ownership:

Archeological Museum in Poznań; 39:199

Characteristics of the object- technique:

casting

Characteristics of the object- raw material:

Copper-Cu

Object description:

Grot oszczepu - Tarnowa pow. Września. Do analizy pobrano jedną próbkę: CL-600

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek.

Type of analysis:

metallographic analysis

Results:

Próbka CL - 600 - W stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość, równomiernie rozmieszczonych wtrąceń niemetalicznych w postaci siarczków miedzi. Po wytrawieniu stwierdzono budowę ziarnistą o bardzo dużym ziarnie. Twardość: 111 HV 0,15. Przedmiot prawdopodobnie wykonano na drodze lania i następnie wyżarzono w ciągu długiego czasu

Data:

1966

Accession number:

600-CL/1-3

Chronology:

IV Bronze Age

Relation:

Documentation of metallurgical analyses of the archaeological artefact made at the Central Archeometric Laboratory in Warsaw

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: