Obiekt

Tytuł: Curing Disability in Contemporary Russia: Rehabilitation Practices and the Placebo Effect

Twórca:

Klepikova, Anna

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 40 (2019)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł powstał na podstawie materiałów zgromadzonych w trakcie realizacji projektu badawczego, w ramach którego prowadzono wywiady z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami rozwojowymi, szczególnie intelektualnymi, wielorakimi oraz autyzmem. Mimo że we współczesnej pedagogice i psychologii humanistycznej niepełnosprawności rozwojowe postrzegane są w terminach różnic i różnorodności, rosyjski dyskurs publiczny i profesjonalny o niepełnosprawności jest zdominowany przez zmedykalizowane podejście, podzielane przez większość rodziców. Artykuł analizuje wzorce rehabilitacji i leczenia dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście rodzinnym. Rozpatruje skuteczność różnych popularnych terapii dzieci z niepełnosprawnościami poprzez pryzmat teorii efektu placebo. Pokazuje, że ocena rezultatów leczenia, tak biomedycznego, jak i alternatywnego, dokonywana przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, podporządkowana jest efektowi placebo, a efekt ten potęgują różne symboliczne elementy terapii, takie jak cena, prestiż bądź popularność danego leku, metody czy instytucji. Efekt placebo, wraz z innymi czynnikami, przyczynia się do komercjalizacji sfery pomocy osobom niepełnosprawnym.

Bibliografia:

Beecher H. K. 1955. The Powerful Placebo. Journal of the American Medical Association 159 (17), 1602–1606.
Cannon W. B. 1942. Voodoo Death. American Anthropologists 44 (2), 169–181.
Esh B. E. and Carr J. E. 2004. Secretin as a Treatment for Autism: A Review of the Evidence. Journal of Autism and Developmental Disorders 34 (5), 543–556.
Fainzang S. 2013. The Other Side of Medicalization: Self-medicalization and Self-medication. Culture, Medicine, and Psychiatry 37 (3), 488–504.
Foster G. M. 1976. Disease Etiologies in Non-Western Medical Systems. American Anthropologist, New Series 78 (4), 773–782.
Frank J. B. and Frank J. D. 1973. Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy. Baltimore.
Gibbons F. and Horhmuth S. E. 1981. Motivational Factors in Placebos Responsivity. Psychopharmacology Bulletin 17, 77–79.
Hahn R. A. and Kleinman A. 1983. “Voodoo Death” and the “Placebo Phenomenon” in Anthropological Perspective. Medical Anthropology Quarterly 14 (4), 3, 16–19.
Hahn R. A. 1997. The Nocebo Phenomenon: Concept, Evidence and Implication fir Public Health 1997. Preventative Medicine 25 (5), 607–611.
Harrington A. (ed.) 1997. The Placebo Effect: An Interdisciplinary Exploration. Cambridge, MA.
Justman S. 2015. The Nocebo Effect: Overdiagnosis and Its Costs. New York.
Kleinman A. 1973. Medicine’s symbolic reality. Inquiry 16:1–4, 206–213.
Kleinman A. 1980. Patients and Healers in the Context of Culture. Berkeley.
Kleinman A. 1988. The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition. New York.
Lasagna L., Beecher H. K., Keats A. S., Mosteller F. 1954. A Study of the Placebo Response. American Journal of Medicine 16, 770–779.
Levi-Strauss C. 1963. The Effectiveness of Symbols. Structural Anthropology. New York, 186–205.
Levi-Strauss C. 1963. The Sorcerer and His Magic. Structural Anthropology. New York, 167–185.
Lock M. and Scheper-Hughes N. 1987. The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, New Series 1 (1), 6–41.
Mauss M. 1926 (1979) The Physical Effect on the Individual of the Idea of Death Suggested by the Collectivity. Sociology and Psychology: Essays be Marcel Mauss. London, 35–56.
Moerman D. E. 2000. Cultural Variations in the Placebo Effect: Ulcers, Anxiety, and Blood Pressure. Medical Anthropology Quarterly 14 (1), 51–72.
Moerman D. E. 2002. Meaning, Medicine and the Placebo Effect. Cambridge.
Moerman D. E. and Jonas W. B. 2002. Deconstructing the Placebo Effect and Finding the Meaning Response. Annals of Internal Medicine 136, 471–476
Morris D. 1997. Pain, Placebo and Belief. In A. Harrington (ed.), Placebo Effect: An Interdisciplinary Exploration. Cambridge, MA, 187–207.
Osin E. 2018. Autism i placebo: kak lechitj autism pri pomoschi rastvora soli. http://elisey-osin.livejournal.com/1677.html. Access: 25.09.2018 [Autism and Placebo: How to Treat Autism with Saline Solution].
Ross M. and Olson J. M. 1981. An Expectancy-Attribution Model of the Effects of Placebo. Psychological Review 88, 408–437.
Sandler A. D. and Bodfish J. W. 2000. Placebo Effects in Autism: Lessons from Secretin. Journal of Development and Behavioral Pediatrics 21 (5), 347–350.
Sandler A. D., Sutton K. A., DeWeese J., Girardi M. A., Sheppard V., Bodfish J. W. 1999. Lack of Benefit of a Single Dose of Synthetic Human Secretin in the Treatment of Autism and Pervasive Developmental Disorder. The New English Journal of Medicine 341, 1801–1806.
Shapiro A. K. 1969. Iatroplacebogenics. International Pharmacopsychiatry 2, 215–248.
Shapiro A. K. and Shapiro E. 1997a. The Placebo: Is it much ado about nothing? In A. Harrington (ed.), Placebo Effect: An Interdisciplinary Exploration. Cambridge, MA, 12–36.
Shapiro A. K. and Shapiro E. 1997b. The Powerful Placebo: From Ancient Priest to Modern Physician. Baltimore.
Thompson J. J., Ritenbaugh C., Nichter M. 2009. Reconsidering the Placebo Response from a Broad Anthropological Perspective. Culture, Medicine and Psychiatry 33 (1), 112–152.
Whyte S. R. 1995. Disability between Discourse and Experience. In B. Ingstad and S. R. Whyte (eds), Disability and Culture. Berkeley, 267–291.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

40

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

66

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98627 ; 0137-4079 ; doi:10.23858/EthP40.2019.004

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji