Obiekt

Tytuł: Are Polish Primary Care Practitioners Social Entrepreneurs?

Twórca:

Wierciński, Hubert

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 40 (2019)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule analizuję spektrum ról odgrywanych przez lekarzy pracujących w polskiej Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W tym celu posiłkuję się podziałem na przedsiębiorczość społeczną i stricte biznesową, którego źródło pochodzi z nauk ekonomicznych. Ponieważ POZ realizowana jest głównie w prywatnych przychodniach kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przyglądam się, jakie wartości związane z przedsiębiorczością przyświecają lekarzom pracującym na wsiach i małych miasteczkach oraz w dużych ośrodkach miejskich. Uważam, że te wartości kształtują relacje pomiędzy lekarzami a pacjentami. Analizuję więc strategie lekarzy, przy pomocy których tworzą oni oraz utrzymują formalne i nieformalne relacje z podopiecznymi. Przedstawiam tu dwie podstawowe struktury czasowe („długą” i „krótką”), pomocne lekarzom POZ w nawiązywaniu relacji w pacjentami. Wreszcie, stawiam tezę, iż znaczna część interakcji w gabinetach POZ ma cechy wymiany symbolicznej, która przenosi kontakty lekarzy z pacjentami ze zmedykalizowanej i sformalizowanej przestrzeni, do świata wartości takich, jak współpraca, przywiązanie i poczucie zaufania.

Bibliografia:

Abadía-Barrero C. E. 2015. Neoliberal justice and the transformation of the moral: the privatization of the right to health care in Colombia. Medical Anthropology Quarterly 30 (1), 62–79. ; Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. 2006. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Entrepreneurship Theory and Practice 30 (1), 1–22. ; Cueto M. 2004. The origins of primary health care and selective primary health care. American Journal of Public Health 94 (11), 1864–1874. ; Certo T. and Miller T. 2008. Social entrepreneurship: key issues and concepts. Business Horizons 51, 267–271. ; Czachowski S. 2002 Środowiskowe uwarunkowania praktyki lekarza rodzinnego (wybrane zagadnienia). Toruń. ; Czachowski S. 2005 Rola lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. Toruń ; Farmer J. and Kilpatrick S. 2009. Are rural health professionals also social entrepreneurs? Social Science & Medicine 69 (11), 1651–1658. ; Holecki T., Skrzypek M., Szlapa M. 2013. Kształtowanie wizerunku placówki podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście roli lekarza rodzinnego. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 157, 149–156. ; Iversen L. 2002. Workload pressures in rural general practice: a qualitative investigation. Scandinavian Journal of Primary Care 20, 139–144. ; Janes C. R. 2004. Going global in century XXI: medical anthropology and the new primary health care. Human Organisation 63 (4), 457–471. ; Janes C. R., Chuluundorj O., Hilliard C. E., Rak K., Janchiv K. 2006. Poor medicine for poor people? Assessing the impact of neoliberal reform on health care equity in a post-socialist context. Global Public Health 1(1), 5–30. ; Kennedy M. D. 2002. Cultural formations of post-communism emancipation, transition, nation, and war. Minneapolis. ; Keshavjee S. 2014. Blind spot: how neoliberalism infiltrated global health. Oakland. ; Kilpatrick S., Cheers B., Gilles M., Taylor J. 2009. Boundary crossers, communities, and health: exploring the role of rural health professionals. Health & Place 15 (1), 284–290. ; Kowalska-Bobko I. Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu. Kraków. ; Mattingly Ch. 1998. Healing dramas and clinical plots. The narrative structure of experience. Cambridge. ; Mc Kenna B. 2010. Take back medical education – the “primary care” shuffle. Medical Anthropology 29 (1), 6–14. ; Mc Kenna B. 2012. The clash of dedical civilizations: experiencing “primary care” in neoliberal culture. Journal of Medical Humanities 33 (4), 255–272. ; Mulligan J. 2015. Insurance accounts: the cultural logics of health care financing. Medical Anthropology Quarterly 30 (1), 37–61. ; Piątkowski W. 2015. Dysfunkcjonalność systemu opieki zdrowotnej w polskiej socjologii medycyny. Zarys problematyki. In A. Ostrowska and M. Skrzypek (eds.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Warszawa, 67–104. ; Piątkowski W. and Nowakowska L. 2012. System medyczny w Polsce wobec wyzwań XXI w. Perspektywa krytycznej socjologii zdrowia i choroby. Przegląd Socjologiczny 62(2), 11–29. ; Rhodes L. A. 1996. Studying biomedicine as a cultural system. In C. F. Sargent and T. M. Johnson (eds.), Medical anthropology: a handbook of theory and method. Revised edition. London, 165–180. ; Rylko-Bauer B. and Farmer P. 2002. Managed care or managed inequality? A call for critiques of market-based medicine. Medical Anthropology Quarterly 16 (4), 476–502. ; Stone D. A. 1997. The doctor as businessman: the changing politics of a cultural icon. Journal of Health Politics, Policy and Law. 22 (2), 533–556. ; Thompson J. L. 2002. The world of social entrepreneur. The International Journal of Public Sector Management 15 (5), 412–431. ; Watson P. 2013. Catastrophic citizenship and discourses of disguise: aspects of health care change in Poland. In P. Watson (ed.), Health care reform and globalisation. The US, China and Europe in comparative perspective. Abingdon, 118–139. ; Włodarczyk C. 2000. Podstawowa opieka zdrowotna jako kategoria polityki zdrowotnej. In A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. W. Włodarczyk (eds.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, Kraków, 213–228.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

40

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

186

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98635 ; 0137-4079 ; doi:10.23858/EthP40.2019.010

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji