Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Polish Roma Migrations – Transnationalism and Identity in Anthropological Perspective

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 40 (2019)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Do niedawna migracja polskich Romów nie była przedmiotem badań naukowych, stąd też celem tego artykułu jest rzucenie światła na niektóre kwestie związane z ich transnarodowym życiem i tożsamością w perspektywie antropologicznej. Wyniki naszych badań sugerują, że migracje Romów z Polski nie różnią się zasadniczo od migracji ludności nieromskiej i w rzeczywistości stanowią integralną i społecznie powiązaną część historii migracji z Polski na poziomie lokalnym i krajowym, zdeterminowaną przez te same warunki strukturalne, które motywują ludzi do wyjazdów za granicę. Nasze badanie pokazało, jak ważna dla polskich Romów jest ich łączność z Polską – na poziomie społecznym, osobistym, kulturowym i gospodarczym. Wymaga to ostrożniejszego i bardziej zniuansowanego podejścia do przyszłych badań nad polską tożsamością Romów. Wreszcie, nasz artykuł wzywa do potrzeby bardziej świadomych etycznie badań z udziałem Romów, których polska tożsamość nie może być kwestionowana, w szczególności w kontekście migracji. Oznacza to również kilka rekomendacji w tym obszarze, które proponujemy na końcu artykułu.

Bibliografia:

Acton T. 2014. New Religious Movements among Roma, Gypsies and Travellers: Placing Romani Pentecostalism in an Historical and Social Context. In D. Thurfjell and A. Marsch (eds.), Romani Pentecostalism. Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Acton T. and Ingmire S. 2012. „I nikt nie rzuca w nie kamieniami”: romscy imigranci z Polski i ich wkład do polityki Romów/Cyganów/Wędrowców w Zjednoczonym Królestwie. Studia Romologica 5, 77–96.
Barglowski K., Krzyżowski Ł., Świątek P. (2015). Caregiving in Polish–German transnational social space: circulating narratives and intersecting heterogeneities. Population, Space and Place 21(3), 257–269.
Bartosz A. 2004 [1994]. Nie bój się Cygana. Pogranicze.
Carling J., Bolognani M., Erdal M. B., Ezzat R. T., Oeppen C., Paasche E., Pettersen V. S., Sagmo T. H. 2015. Possibilities and realities of return migration. Peace Research Institute Oslo (PRIO).
Clark C. and Campbell E. 2000. ‘Gypsy Invasion’: A critical analysis of newspaper reaction to Czech and Slovak Romani asylum-seekers in Britain, 1997. Romani Studies 10(1), 23–47.
Drużyńska J. 2015. Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania Poznań.
Eade J., Drinkwater S., Garapich M. (2006). Class and ethnicity – Polish migrants in London. Sociology 32, 259–275.
Erdal M. B. 2014. This is my home. Pakistani and Polish Migrants’ Return Considerations as Articulations About ‘Home’. Comparative Migration Studies 2(3), 361–383.
Erdal M. B. and Oeppen C. (eds.) 2017. Forced to return? Agency and the role of post-return mobility for psychosocial wellbeing among returnees to Afghanistan, Pakistan and Poland. In Z. Vathi and R. King, Return migration and psychosocial wellbeing: discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families 18. Taylor and Francis.
Fiałkowska K., Garapich M. P., Mirga-Wójtowicz E. 2018. Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia). Kultura i Społeczeństwo 2, 39–67.
Garapich M. 2013. Między apatią a aktywnością – partycypacja polityczna migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii. In J. Kucharczyk (ed.), Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa.
Garapich M. P. 2016. London’s Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity among Polish Migrants in London. Stuttgart.
Giza-Poleszczuk A. and Poleszczuk J. 2001. Cyganie i Polacy w Mławie. Konflikt etniczny czy społeczny. In A. Jasińska-Kania (ed.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa, 221–247.
Golonka-Czajkowska M. 2013. Nowe miasto nowych ludzi 258. Kraków.
Grabowska I., Garapich P. M., Jaźwińska E., Radziwinowiczówna A. 2017. Migrants as Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union. Basingstoke.
Grabowska I. and Sarnowska J. 2017. Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych. Przegląd Socjologii Jakościowej 13(3), 6–28.
Grill J. 2011. From street busking in Switzerland to meat factories in the UK: a comparative study of two Roma migration networks from Slovakia. In D. Kaneff and F. Pine (eds.), Global Connections and emerging inequalities in Europe: perspectives on poverty and transnational migration. Anthem Press, 77–102.
Grill J. 2012. ‘Going up to England’: Exploring Mobilities among Roma from Eastern Slovakia. Journal of Ethnic and Migration Studies 38(8), 1269–1287.
Grzymała-Kazłowski A. 2015. Przywództwo i przedstawicielstwo. Studia Romologica 8(8), 115–134.
Holden A. 2002. Jehovah’s Witnesses: portrait of a contemporary religious movement. Routledge.
Horton M. and Grayson J. 2008. Roma New Migrants: Local Research in the UK and European Contexts. A Conference Report. . Paper presented at The Research and Information Day.
Iglicka K. 2009. Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu. Biuletyn RPO. Zeszyty Naukowe 66, 47–55.
Jończy R. 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Wrocław, Opole.
Joskovicz A. 2016. Romani refugees and the postwar order. Journal of Contemporary History 51(4), 760–787.
Kaminski I.-M. 1980. The state of ambiguity: Studies of Gypsy refugees. Gothenburg.
Kapralski S. 2016. The Evolution of Anti-Gypsyism in Poland: From Ritual Scapegoat to Surrogate Victims to Racial Hate Speech? Polish Sociological Review 193, 101.
Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., Kloc-Nowak W. 2018. Ethnomoralities of care in transnational families: care intentions as a missing link between norms and arrangements. Journal of Family Studies 24(1), 76–93.
Kowarska A. 2013. Z badań nad przywództwem u polskich Romów. Studia Romologica 6(2013), 135–154.
Kowarska A. J. 2010. Stereotyp czy tradycja?: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów. Związek Romów Polskich.
Kucharczyk J. 2013. Nic o nas bez nas: partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Instytut Spraw Publicznych.
Lindquist J., Xiang B., Yeoh B. S. 2012. Opening the black box of migration: Brokers, the organization of transnational mobility and the changing political economy in Asia. Pacific Affairs 85(1), 7–19.
Marcus G. E. 1995. Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology 24(1), 95–117.
Matras Y. 2013. Scholarship and the Politics of Romani Identity: Strategic and Conceptual Issues. RomIdent Working Papers. University of Manchester.
Marley M. 2016. Roma communities and Brexit: Integrating and empowering Roma in the UK. London.
Mirga A. 1997. Romowie w historii najnowszej Polski. In Z. Kurcz (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce. Wrocław.
Mirga A. 1998. Romowie–proces kształtowania się podmiotowości politycznej. In P. Madajczyk (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944− 1989). Warszawa.
Mirga A. and Mróz L. 1994. Cyganie: odmienność i nietolerancja. Wydawnictwo.
Nowicka E. 2014. Konwersja religijna i konwersja kulturowa. Romowie zielonoświątkowcy w Szaflarach. Studia Humanistyczne AGH 13(3), 165–183.
Nowicki T. 2015. Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń. Pedagogika Społeczna 1, 207–243.
Pilch A. (ed.) 1984. Emigracija z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych: (XVIII–XX w.). Warszawa.
Podolinská T. 2014. Questioning the theory of deprivation: Pentecostal Roma in Slovakia. In D. Thurfjell and A. Marsh (eds.), Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main, 89–109.
Rakowski T. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego. Warszawa.
Roman R. B. 2018. Religious Humanitarianism and Transnational Roma Missionary Work as De-Constructions of Migration. Roma Mobility, Beyond Migration. Intersections. East European Journal of Society and Politics 37.
Sobotka E. 2003. Romani migration in the 1990s: perspectives on dynamic, interpretation and policy. Romani Studies 13(2), 79–121.
Staniewicz T. 2011. Negotiating space and contesting boundaries: The case of Polish Roma and Polish migrants. Migration and adaptation as viewed via a social capital lens. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 37(1, 139), 259–289.
Stewart M. 1997. The time of the Gypsies. West View Press.
Stewart M. 2013. Roma and Gypsy “ethnicity” as a subject of anthropological inquiry. Annual Review of Anthropology 42, 415–432.
Stola D. 2010. Kraj bez wyjścia?: migracje z Polski 1949–1989. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Sztompka P. 2000. Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji. Instytut Studiów Politycznych PAN.
Talewicz-Kwiatkowska J. 2019. Persecution and Prejudice Against Roma People in Poland after World War II. The Polish Review 64(2), 37–45.
Vertovec S. 2004. Migrant Transnationalism and Modes of Transformation. International Migration Review 38(3), 970–1001.
Wagner M., Fiałkowska K., Piechowska M., Łukowski W. 2016. Niemiecki proszek do prania i polnische Wirtschaft: polscy roboticy sezonowi w Niemczech: obserwacje etnograficzne. Warszawa.
Walaszek A. 2007. Migracje Europejczyków 1650–1914. Kraków.
White A. 2011. Polish families and migration since EU accession. Policy Press.
White A. 2014. Polish Return and Double Return Migration. Europe-Asia Studies 66(1), 25–49 [doi: 10.1080/09668136.2013.855021].
Xiang B. and Lindquist J. 2014. Migration infrastructure. International Migration Review 48(1), 122–148.
Związek Romów Polskich. 2012. Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce. Szczecinek. http://www.romowie.com/raport.pdf.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

40

Strona pocz.:

247

Strona końc.:

276

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98639 ; 0137-4079 ; doi:10.23858/EthP40.2019.013

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji