Object

Title: From the cellar to the table. Modesty, moderation and economy of Polish nobles’ drinking culture in the second half of the 18th century (based on inventories of drinks served in noble and aristocratic households)

Creator:

Dias-Lewandowska, Dorota

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Besala Jerzy. 2015. Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Poznań ; Bołdyrew Aneta. 2008. Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa ; Burnett George. 1807. View of the Present State of Poland, London ; Chociszewski Józef. 1873. Dzieje narodu polskiego: dla ludu polskiego i młodzieży, Poznań ; Cudzoziemcy o Polsce. 1971. Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, ed. J. Gintel, vol. 1, Kraków ; Czapliński Władysław, Długosz Jan. 1982. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa ; Czerniecki Stanisław. 2014 (1682). Compendium ferculorum or collection of dishes, ed. J. Dumanowski, Warszawa ; Dias-Lewandowska Dorota. 2014. Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XVIII wieku, Warszawa ; Dias-Lewandowska Dorota. 2015. Traditional and Polish Tokay vs. Modern Foreign Champagne: Wine and Identity in Poland from the late Seventeenth to the early Nineteenth Century, [in:] Biographies of Drink: a case study approach to our historical relationship with alcohol, eds. D. Tonner, M. Hailwood, Cambridge Scholars Publishing, p. 138-157 ; Dias-Lewandowska Dorota. 2017. Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych, “Przegląd Historyczny”, vol. 108, no 2, p. 263–278 ; Dias-Lewandowska Dorota. 2018. Spisy trunków wydanych na stół jako źródło do badania kultury picia w Polsce, [in:] Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, vol. 2, eds. D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski, Warszawa, p. 80–95 ; Gentilcore David. 2016. Food and health in early modern Europe. Diet, medicine and society,1450–1800, London–New Delhi–New York–Sydney ; Horoszkiewicz Julian. 1848. Nauka obyczajności dla dzieci, Lwów ; Huss Magnus. 1852. Chronische Alkoholskrankheit, oder, Alcoholismus chronicus: ein Beitrag zur Kenntniss der Vergiftungs-Krankheiten, nach eigener und anderer Erfahrung, Stockholm, Leipzig ; Jasińska Maria. 1993. Alkoholizm bibliografia, vol. 1, Warszawa ; Jordan de Colombier Claude. 1700. Voyages historiques de l’Europe, vol. 8, Paris ; Kalinowski Emil. 2017. Ni wino, ni woda. Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI–XVII w., “Przegląd Historyczny”, vol. 108, no 2, p. 233–262 ; Krasińska Izabela. 2018. Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914, Kraków ; Kuczowicz Zbigniew. 1967. Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII, Warszawa ; Pietrzak Jarosław. 2016. W szponach nałogu. Alkoholizm kobiet w dobie staropolskiej na przykładzie Joanny z Denhoffów Denhoffowej (zm. 1720), [in:] Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, eds. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz, p. 57–75 ; Polska stanisławowska. 1963. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, ed. W. Zawadzki, vol. 1, Warszawa ; Poniatowski Stanisław August. 1870. Pamiętniki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ed. B. Zalewski, Drezno ; Porter Roy. 1985. The Drinking Man’s Disease: The ‘Pre-History’ of Alcoholism in Georgian Britain, “British Journal of Addiction”, no 80, p. 385–396 ; Rush Benjamin. 1790. An inquiry into the effects of spirituous liquors on the human body: to which is added, a moral and physical thermometer, Boston ; Rychcicki M.J.A. (Dzieduszycki Maurycy). 1850. Piotr Skarga i jego wiek, vol. 2, Kraków ; Tende Gaspard de. 1686. Relation historique de la Pologne, Paris ; Trotter Thomas. 1804. An essay, medical, philosophical, and chemical, on drunkenness, and its effects on the human body, London ; Vautrin Hubert. 1807. L’observateur en Pologne, Paris ; Wichowa Maria. 2015. Jakuba Kazimierza Haura dyskurs o pijaństwie na tle wypowiedzi na ten temat staropolskich autorów, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, vol. 12, p. 31–44 ; Worlidge John. 1678. Vinetum Britannicum: Ora Treatise of Cider and Other Wines and Drinks, London ; Wybicki Jan. 1777–1778. Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, vol. 1–2. Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

3

Start page:

359

End page:

370

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98559 ; oai:rcin.org.pl:98559 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.005

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information