Obiekt

Tytuł: Kolekcje we dworach ziemiańskich na terenach Rzeczypospolitej w dobie rozbiorów

Twórca:

Rosset (de), Tomasz F.

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Obraz ; Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il., 24 cm

Bibliografia:

Aftanazy Roman. 1986–1993. Materiały do dziejów rezydencji, t. 1–11, Warszawa
Ajewski Konrad. 2004. Kolekcjonerstwo Konstantego Świdzińskiego. Z dziejów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. XXXVI, s. 21–77
Benjamin Walter. 2005. Pasaże, Kraków
Bukowski Andrzej. 1989. Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław–Gdańsk
Chopicki Edward. 1881. Wędrówka po guberni kijowskiej, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 310, s. 294–295
Chwalewik Edward. 1926–1927. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, Warszawa
Epstein Tadeusz. 2005. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa
Galeria rogalińska. 1998. Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu), Poznań
Gerson Wojciech. 1897. Znawstwo prawdziwe i rzekome w malarstwie, Warszawa
Haskell Francis. 1988. Taste and the Antiqua: The Lure of Classical Sculpture 1500–1900, New Haven
Jakimowicz Irena. 1973. Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław
Klempert Mateusz. 2014. Dzieje fortuny rodu Kossakowskich z Wojtkuszek, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert, J. Śliczyńska, Olsztyn, s. 171–186
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. 2014. Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków
Łoski Józef, 1857. Biblioteka i muzeum Konstantego Świdzińskiego (wspomnienia z pobytuw Opoczyńskiem), „Gazeta Warszawska”, nr 138, s. 3–4; nr 140, s. 5–6; nr 143, s. 4–6; nr 146, s. 5–6; nr 148, s. 4; nr 149, s. 5; nr 151, s. 5–6; nr 153, s. 4–6
Łoziński Władysław. 1978. Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków
O. 1903. Muzeum huculskie w Kołomyi, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, s. 274–275
Ostrowska-Kębłowska Zofia. 1979. Siedziby-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX w. w Wielkopolsce, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród — Miasto, Materiały Sesji SHS Poznań, grudzień 1977, Warszawa, s. 69–108
Przezdziecki Aleksander. 1841. Galeria obrazów Pana Marcelego Żurowskiego w Iwańkowicach pod Berdyczowem, „Atheneum”, t. IV, s. 231–254
Przezdziecki Aleksander, Rastawiecki Edward. 1853–1858. Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia w dawnej Polsce, Warszawa–Paryż
Rastawiecki Edward. 1850–1857. Słownik malarzy polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 1–3, Warszawa
Rosset (de) Tomasz F. 2014a. Kolekcja artystyczna: geneza, rozkwit, kryzys, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLV, s. 253–277
Rosset (de) Tomasz F. 2014b. Szkic o polskich kolekcjach artystycznych epoki zaborów, [w:]Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red.K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 24–43
Ryszkiewicz Andrzej. 1981. Galeria obrazów Ignacego Korwina-Milewskiego, [w:] A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa, s. 197–222
Rzyska-Laube Dobromiła. 2013. Początki waplewskich zbiorów artystycznych za czasów Antoniego Sierakowskiego (1783–1842), [w:] Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork, s. 115–126
Rzyska-Laube Dobromiła. 2014. Narodowy gabinet osobliwości. Zbiory Mieczysława Mieczkowskiego (1869–1947) z Niedźwiedzia, [w:] Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 115–135
Rzyska-Laube Dobromiła. 2015. Zaginiona kolekcja. Nowe ustalenia na temat zawartości zbiorów Sierakowskich z Waplewa oraz ich wojennych i powojennych losów, „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 8: Pałac hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Ludzie, miejsce, kolekcja, Gdańsk, s. 122–125
Skorupska-Szarlej Janina. 2012. Polskie malarstwo i grafika w zbiorach Niedzielskich w Śledziejowicach, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXVIII, s. 185–204
Skorupska-Szarlej Janina. 2016. Zbiory rzemiosła artystycznego, militariów i malarstwa obcego rodziny Niedzielskich, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXI, s. 253–287
Syrokomla Władysław. 1861. Borejkowszyzna — zbiorek obrazów, „Kuryer Wileński”, nr 90.Tazbir Janusz. 1987. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy, mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa
Urbański Antoni. 1927. Kresowe siedziby polskie, które uległy zagładzie. Czerwony Dwór, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 52, s. 1085
Urbański Antoni. 1928a. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Warszawa
Urbański Antoni. 1928b. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, Warszawa
Urbański Antoni. 1929a. Memento kresowe, Warszawa
Urbański Antoni. 1929b. Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

67

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

371

Strona końc.:

380

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98561 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.006

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji