Object

Title: Model trajektorii rozwoju transportu

Creator:

Uhrynowski, Zygmunt

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/38/2006

Role:

Uhrynowski, Zygmunt : Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

22 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 22

Abstract:

Praca dotyczy metodologicznych aspektów modelowania złożonych systemów transportowych. Podstawowym celem było spojrzenie na system transportowy jako na układ fizyczny współpracujący z otoczeniem poprzez wymianę różnych form energii, który - oprócz strumienia usług transporto­wych - przekazuje otoczeniu strumień entropii, będący wyrazem tzw. zbio­rowego efektu zewnętrznego transportu. Pokazano, że w oparciu o podsta­wowe przesłanki fizyczne można skonstruować prosty makroskopowy mo­del tego współdziałania mający postać równania różniczkowego typu Bernoulliego. Model został rozwiązany w sposób analityczny. Charakterystycz­na jego cechą jest odwzorowanie faktu, że na każdym etapie rozwoju trans­portu istnieje poziom, który wyznacza kres możliwości dalszego rozwoju systemu, o ile nie zostaną w nim przeprowadzone odpowiednie zmiany strukturalne. Zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania podstaw strukturalnej stabil­ności systemów transportowych, a w szczególności na rozwijanie metod ja­kościowej analizy stabilności tego systemu.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99426

Source:

RB-2006-38

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information