Object structure
Title:

Research over the Lublin-Volhynian Culture

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Creator:

Zakościelna, Anna

Contributor:

Myśliwiec, Tomasz : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jaszczów ; Gródek ; Lublin-Volhynian culture ; Jan Kowalczyk

Abstract:

The text summarises the field research of Jan Kowalczyk on the Lublin-Volhynian culture, and presents some conclusions resulting from the confrontation of his discoveries on the Jaszczów 5 and Gródek 1C sites with the current state of knowledge about this culture.

References:

Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie. In J. Libera and A. Zakościelna (ed.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga pamiątkowa dedykowana doc. dr. Janowi Gurbie w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 101–125. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław–Warszawa–Kraków. Polskie Badania Archeologiczne 28.
Jastrzębski, S. 1985. Gródek nad Bugiem, stan. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1985 roku, 4–8. Lublin.
Jastrzębski, S. 1991. The Settlements of the Funnel Beaker Culture at GródekNadbużny, the Zamość District, Site 1C – Brief Characteristics. In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988, Teil II, 189–196. Poznań.
Jażdżewski, K. 1958. Ogólne uwagi o osadzie neolitycznej w Gródku Nadbużnym w powiecie hrubieszowskim (Stanowisko 1C). Archeologia Polski 2(2): 279–284.
Kokowski, A. 1989. Południowa część osady kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem, woj. Zamość (badania lat 1984–1986). Sprawozdania Archeologiczne 40: 35–56.
Kokowski, A. 1993. Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy masłomęckiej. Część I–III. Lublin.
Kokowski, A. and Ścibiorowie, J. and J. 1994. Dziesiąty grób kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1993 roku, 15–19. Lublin.
Komisarczuk, A. 2008. Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem (z badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Sławomira Jastrzębskiego w latach 1983-1984). Unpublished MB thesis, University Maria Curie-Skłodowska of Lublin.
Kowalczyk, J. 1954/55. Drugi grób kultury ceramiki malowanej z Jaszczowa, w pow. lubelskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. F, V/1: 1–8.
Kowalczyk, J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w świetle badań 1954 r. Wiadomości Archeologiczne 23: 23–48.
Kowalczyk, J. 1957. Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 r. Wiadomości Archeologiczne 24: 37–52.
Kowalczyk, J. 1957. Sprawozdania z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 r. Wiadomości Archeologiczne 24: 300–306.
Kowalczyk J. 1958. Prace badawcze w 1957 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25: 314–321.
Kruk, J. and Milisauskas, S. 1985. Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej (2800-2700 lat p.n.e.). Wrocław-Warszawa-Kraków.
Nosek, S. 1949. Grób południowo-morawskiej ceramiki malowanej z Jaszczowa w pow. lubelskim. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 50(9): 368.
Poklewski, T. 1958. Osada kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów (Stanowisko 1C). Archeologia Polski 2(2): 287–326.
Więckowska, H. and Kempisty, E. 1970. Badania archeologiczne w Sośni, pow. Grajewo. Wiadomości Archeologiczne 35, 164–200.
Wilk, S. 2004. Graves of the Lublin-VolhynianCultureat Site 2 in Książnice, District of Busko Zdrój 2001/2002, 2003 Exploration Seasons/ Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Badania 2001/2002, 2003/. Sprawozdania Archeologiczne 56: 223–270.
Zakościelna, A. 1985. Mesolithic Elements in the Lublin-Volhynian Culture of Painted Pottery in the Lublin Region. In A. Kokowski (ed.), Memoires Archaeologiques, 27–37. Lublin.
Zakościelna, A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin.
Zakościelna, A. 2006. Flint Inventory of Graves of the Lublin-Volhynia Culture on Site 2 in Książnice, Busko Zdrój District/ Inwentarz krzemienny grobu nr 5 kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne 58: 271–291.
Zakościelna, A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin.
Zawiślak, P. 2013. Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań w latach 1983-1985 Sławomira Jastrzębskiego). In A. Pozikhovski, J. Rogoziński and M. Rybicka (eds), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypoliskiej, 109–214. Rzeszów. Collectio Archaeologica Ressovensis 26.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

135

End page:

143

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.009

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: