Obiekt

Tytuł: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. = Organisational and ownership transformation in Poland's inland and coastal shipping companies after 1990

Twórca:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

p.191-220 ; Summ. eng.

Bibliografia:

1. Bąkowski W., 1995, Rola małych, średnich i dużych firm w transporcie, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji „Wspólna Europa: szanse i zagrożenia dla transportu”, SGH, Warszawa, s. 367–379. ; 2. Bujak A., 2008, Żegluga śródlądowa w ujęciu pragmatycznym, Przegląd Komunikacyjny, 9, s. 16–19. ; 3. Czermańska R., Czermański E., Łuczak B., Kowalczyk U., 2003, Stan techniczno-organizacyjny portów śródlądowych w Polsce, Instytut Morski, Gdańsk, maszynopis powielony. ; 4. Diagnoza stanu istniejącego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, bez daty, Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, maszynopis powielony. ; 5. Polski Rejestr Statków, 2009, Dane ze świadectwa klasy statków śródlądowych, www.prs.pl (5.02.2010). ; 6. Europe develops inland shipping 2001, Lloyd’s Shipping Economist, 8 [za:] W. Paprocki, J. Pieriegud, 2004, Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Problemy Ekonomiki Transportu, 1, s. 57–69. ; 7. Kulczyk J., Winter J., 2003, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. ; 8. Kwiatkowska E., 1992, Przemiany w żegludze śródlądowej, Przegląd Komunikacyjny, 7–8, s. 10–13. ; 9. Łepek H., 2009, Rola żeglugi śródlądowej w europejskim systemie transportowym, [w:] Z. Babiński (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, s. 13–30. ; 10. Miłkowski M., 1997, Dylematy i szanse polskiej żeglugi rzecznej, Przegląd Komunikacyjny, 2, s. 10–17. ; 11. Odratrans – prospekt emisyjny, 2005, Odratrans SA, Wrocław. ; 12. Paprocki W., Pieriegud J., 2004, Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Problemy Ekonomiki Transportu, 32, 1, s. 57–69. ; 13. Promotie Binnenvaart Vlaanderen 2004 Inland Navigation Flanders, 2006, www.binnenvaart.be, [za:] Wojewódzka-Król K., 2006, Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce: założenia do strategii na lata 2007–2013, www.zegluga.wroclaw.pl (15.02.2010). ; 14. Rydzkowski W., Rolbiecki R., 1993, Przekształcenia własnościowe i strukturalne w transporcie wodnym śródlądowym, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 14–16. ; 15. Sibilski W., 2003, Grupa kapitałowa Izo-Erg-Odratrans-Żegluga Bydgoska: przegrupowanie barek i pchaczy, www.gazeta.pl (1.02.2010). ; 16. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 139–169. ; 17. Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Reviews, 26, 3, s. 305–324. ; 18. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44. ; 19. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 4, s.3–13. ; 20. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland’s State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640. ; 21. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513. ; 22. Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205–236. ; 23. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 19–25. ; 24. Transport – wyniki działalności 2008, 2009, GUS, Warszawa. ; 25. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych, 1950, Dziennik Ustaw PRL, 10, poz. 108. ; 26. Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne, 1974, Dziennik Ustaw PRL, 38, poz. 230. ; 27. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, 1988, Dziennik Ustaw PRL, 41, poz. 324. ; 28. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 2001a, Dziennik Ustaw RP, 5, poz. 43. ; 29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 2001b, Dziennik Ustaw RP, 115, poz. 1229. ; 30. Wojewódzka-Król K., 2006, Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce: założenia do strategii na lata 2007–2013, www.zegluga.wroclaw.pl (15.02.2010). ; 31. Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Rolbiecki R., 2000, Polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przez przyjęciem RP do Unii Europejskiej, Przegląd Komunikacyjny, 10, s. 19–22. ; 32. www.odratrans.com.pl – serwis internetowy Grupy Odratrans (30.01.2010). ; 33. www.zegluga.com.pl – serwis internetowy Żeglugi Elbląsko-Ostródzkiej (30.01.2010). ; 34. www.zegluga.pl – serwis internetowy Żeglugi Gdańskiej (16.03.2010).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

191

Strona końc.:

220

Format:

Rozmiar pliku 1,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:959 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.3

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji