Object structure
Title:

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina = The geopolitical concepts of Alexander Dugin

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

p.221-240 ; Summ. eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geoplolitics ; geostrategies ; Alexander Dugin ; Russia

References:

1. Andrusiewicz A., 1994, Mit Rosji. Studia z dziejów filozofii rosyjskich elit, t. I, II, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
2. Agurski M.S., 2003, Ideologija nacjonal-bolševizma, Algorytm, Moskva.
3. Bäcker R., 2003, Współczesny antyokcydentalizm rosyjski, [w:] Z. Anculewicz, J. Sobczak (red.), Europa i Rosja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 263–273.
4. Bäcker R., 2007, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
5. Bauer V., 1936, Zentraleuropa – ein Lebendiger organismus, Brünn, Leipzig.
6. Bratkiewicz J., 1991, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.
7. Czekam na Iwana Groźnego – Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 1998, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 11/12, Warszawa, s. 130–146.
8. Czy Putin jest awatarem? Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 2001, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 158–169.
9. Danilevskij N., 1888, Rossija i Jevropa. Vzgljad na kulturnye i političeskie otnošenija Slovianskogo mira k Germansko-Romanskomu, Izdanije N. Strachova, Sankt Petersburg.
10. Dębski S., 1998, Geopolityczna przyszłość Rosji, Arcana, 19, 1, Kraków, s. 88–101
11. Dugin A., 1999, Osnovy geopolityki. Geopolitičeskoje buduščej Rossi, Artegeja – centr. Moskva.
12. Dugin A., 2007, Geopolitika postmoderna. Vremiena nowych Imperii, Očerki geopolityki XXI vieka, Amfora, Sankt-Petersburg.
13. Dugin A., 2009a, Koncepcja wojen sieciowych, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 187–190.
14. Dugin A., 2009b, Četviertnaja političeskaja teoria. Rossija i političeskije idei XXI vieka, Amfora, Sankt Petersburg.
15. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–484.
16. Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 171–191.
17. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
18. Głębocki H., 2006, Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Arcana Historii, Kraków.
19. Grzybowski S. (red.), 1998, Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.
20. Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa.
21. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
22. Kara Murza S., 2008, Sovietskaja civilizacija: ot načała do našich dniej, Algoritm, Moskva.
23. Kobeszko Ł., 2007, Eurazja. Geopolityka i tradycja. Polityczne i ideowe koncepcje Aleksandra Dugina (http://haggard.w.interia.pl/dugin.html)
24. Koneczny F., 2002, O wielkości cywilizacji, Wydawnictwo Antyk, Dybowski, Warszawa.
25. Kostianowska D., 2001, Polska w tekstach Aleksandra Dugina i jego zwolenników, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1, 4(4), Warszawa, s. 159–170.
26. Kozłowski A., 2001, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
27. Lazari A., 1996, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
28. Lobkowicz E., 2001, Rasputin Putina, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 140–157.
29. Madejski D., 2009, Pocałunek mongolskiego księcia. Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra Dugina, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 87–100.
30. Marciniak W., 2004, Przestrzeń jako kategoria dyskursu politycznego w Rosji współczesnej, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych, Warszawa.
31. Massaka I., 2001, Czy geopolityka straciła znaczenie? Projekt nowego imperium kontynentalnego Aleksandra Dugina, Arcana, 38, 2, Kraków, s. 158–171.
32. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
33. Naumann F., 1915, Mitteleuropa, Verlag von Georg Reimer, Berlin.
34. Nowak A., 2004, Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
35. Paradowski R., 2003, Eurazjatyckie imperium Rosji, Studium idei, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
36. Partsch J., 1904, Mitteleuropa, Justus Perthes, Gotha.
37. Pozdniakov Z.A., 1996, Geopolitika i sovriemiennost, XX viek, [w:] A.O. Čubarjan (red.), Mnogoobrazije. Protivorječivost. Ciełostnost, Institut Vsjeobšćej Istorii RAN, Izd. „Nauka”, Moskva, s. 230–270.
38. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
39. Sieradzan P.J., 2009, Geopolityka w dobie postmodernizmu, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 221–222.
40. Sykulski L., 2009a, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjatyzmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą i polityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
41. Sykulski L., 2009b, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
42. Walicki A., 2002, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
43. Wirsing G., 1932, Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft, Universität Heidelberg, Jena.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

2

Start page:

221

End page:

240

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: