Obiekt

Tytuł: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina = The geopolitical concepts of Alexander Dugin

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

p.221-240 ; Summ. eng.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Andrusiewicz A., 1994, Mit Rosji. Studia z dziejów filozofii rosyjskich elit, t. I, II, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
2. Agurski M.S., 2003, Ideologija nacjonal-bolševizma, Algorytm, Moskva.
3. Bäcker R., 2003, Współczesny antyokcydentalizm rosyjski, [w:] Z. Anculewicz, J. Sobczak (red.), Europa i Rosja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 263–273.
4. Bäcker R., 2007, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
5. Bauer V., 1936, Zentraleuropa – ein Lebendiger organismus, Brünn, Leipzig.
6. Bratkiewicz J., 1991, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.
7. Czekam na Iwana Groźnego – Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 1998, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 11/12, Warszawa, s. 130–146.
8. Czy Putin jest awatarem? Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 2001, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 158–169.
9. Danilevskij N., 1888, Rossija i Jevropa. Vzgljad na kulturnye i političeskie otnošenija Slovianskogo mira k Germansko-Romanskomu, Izdanije N. Strachova, Sankt Petersburg.
10. Dębski S., 1998, Geopolityczna przyszłość Rosji, Arcana, 19, 1, Kraków, s. 88–101
11. Dugin A., 1999, Osnovy geopolityki. Geopolitičeskoje buduščej Rossi, Artegeja – centr. Moskva.
12. Dugin A., 2007, Geopolitika postmoderna. Vremiena nowych Imperii, Očerki geopolityki XXI vieka, Amfora, Sankt-Petersburg.
13. Dugin A., 2009a, Koncepcja wojen sieciowych, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 187–190.
14. Dugin A., 2009b, Četviertnaja političeskaja teoria. Rossija i političeskije idei XXI vieka, Amfora, Sankt Petersburg.
15. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–484.
16. Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 171–191.
17. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
18. Głębocki H., 2006, Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Arcana Historii, Kraków.
19. Grzybowski S. (red.), 1998, Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.
20. Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa.
21. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
22. Kara Murza S., 2008, Sovietskaja civilizacija: ot načała do našich dniej, Algoritm, Moskva.
23. Kobeszko Ł., 2007, Eurazja. Geopolityka i tradycja. Polityczne i ideowe koncepcje Aleksandra Dugina (http://haggard.w.interia.pl/dugin.html)
24. Koneczny F., 2002, O wielkości cywilizacji, Wydawnictwo Antyk, Dybowski, Warszawa.
25. Kostianowska D., 2001, Polska w tekstach Aleksandra Dugina i jego zwolenników, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1, 4(4), Warszawa, s. 159–170.
26. Kozłowski A., 2001, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
27. Lazari A., 1996, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
28. Lobkowicz E., 2001, Rasputin Putina, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 140–157.
29. Madejski D., 2009, Pocałunek mongolskiego księcia. Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra Dugina, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 87–100.
30. Marciniak W., 2004, Przestrzeń jako kategoria dyskursu politycznego w Rosji współczesnej, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych, Warszawa.
31. Massaka I., 2001, Czy geopolityka straciła znaczenie? Projekt nowego imperium kontynentalnego Aleksandra Dugina, Arcana, 38, 2, Kraków, s. 158–171.
32. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
33. Naumann F., 1915, Mitteleuropa, Verlag von Georg Reimer, Berlin.
34. Nowak A., 2004, Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
35. Paradowski R., 2003, Eurazjatyckie imperium Rosji, Studium idei, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
36. Partsch J., 1904, Mitteleuropa, Justus Perthes, Gotha.
37. Pozdniakov Z.A., 1996, Geopolitika i sovriemiennost, XX viek, [w:] A.O. Čubarjan (red.), Mnogoobrazije. Protivorječivost. Ciełostnost, Institut Vsjeobšćej Istorii RAN, Izd. „Nauka”, Moskva, s. 230–270.
38. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
39. Sieradzan P.J., 2009, Geopolityka w dobie postmodernizmu, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 221–222.
40. Sykulski L., 2009a, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjatyzmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą i polityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
41. Sykulski L., 2009b, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
42. Walicki A., 2002, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
43. Wirsing G., 1932, Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft, Universität Heidelberg, Jena.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

240

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:960 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.4

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji