Obiekt

Tytuł: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu = The critical condition of Polish geography - and a criticism of the current state of affairs

Twórca:

Bański, Jerzy (1960- ) : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3–4, s. 3–18.
2. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255–281.
3. Chojnicki Z., 1986, Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 357–377.
4. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
5. Chojnicki Z., Starkel L., Wróbel A., 1986, Główne kierunki rozwoju polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 323–337.
6. Falkowski J., 2000, Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 169–176.
7. Kierzek R., 2008, Polska nauka w indeksie Hirscha, Sprawy Nauki, 6–7/137, s. 29–35.
8. Liszewski S., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 82–89.
9. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-24.
10. Kuhn T., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.
11. Maruszczak H., 2000, O paradygmatach w geografii fizycznej, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 183–186.
12. Richling A., 2000, Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 163–168.
13. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

319

Strona końc.:

333

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:966 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.1

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji