Obiekt

Tytuł: Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe) = Rock formations of the Wąwóz Sobczański Valley (Pieniny Mts., Poland)

Twórca:

Lubera, Ewa

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warsszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Birkenmajer K., 2003, Aktualne problemy geologiczne Pienin, Pieniny – Przyroda i Człowiek, 8, s. 33–40. ; 2. Birkenmajer K., 2005, Mapa geologiczna Pienińskiego Parku Narodowego, 1:5000, archiwum Pienińskiego Parku Narodowego, Krościenko n.Dunajcem. ; 3. Birkenmajer K., 2006, Przełom Dunajca w Pieninach – fenomen geologiczny, Pieniny – Przyroda i Człowiek, 9, s. 9–22. ; 4. Hasior R., Ogórek T., Sula M., 2005, Mapa turystyczna. Polskie i słowackie Pieniny właściwe, małe, spiskie, Jezioro Czorsztyńskie, 1:25 000, Agencja Wydawnicza „Wit”, Piwniczna. ; 5. Kaźmierczakowa R., Pancer-Koteja E., 2004, Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1:10 000, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ; 6. Klimaszewski M., 1947, Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich, Wierchy, 17, s. 57–77. ; 7. Kuliś A., 1999, Stoki piargowe i hałdy usypiskowe na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, maszynopis. ; 8. Kostrakiewicz L., 1982a, Hydrografia, [w:] K. Zarzycki (red.), Przyroda Pienin w obliczu zmian, PWN, Warszawa-Kraków, s. 70–89. ; 9. Kostrakiewicz L., 1982b, Klimat, [w:] K. Zarzycki (red.), Przyroda Pienin w obliczu zmian, PWN, Warszawa-Kraków, s. 53–67. ; 10. Smólski S., 1960, Pieniński Park Narodowy, PAN, Kraków. ; 11. Rączkowski W., 2000, Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego. Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. Geologia i geomorfologia, archiwum Pienińskiego Parku Narodowego, Kraków, maszynopis.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

435

Strona końc.:

454

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:971 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.6

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji