Obiekt

Tytuł: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja = The Draft Expert Concept for a Polish Spatial Organization Policy - new project, old solutions. Discussion

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2008, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/PE_KPZK_STYCZEN_z_ERRATA_22.pdf, strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (grudzień 2009).
2. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001, Monitor Polski, 26, Warszawa, s. 503–595.
3. Markowski T. (red.), 2008, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 72, Warszawa.
4. Plan przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 1990, 1974, Biuletyn KPZK PAN, 85, Warszawa.
5. Toeplitz K.L., 1978, Pierwszy plan krajowy, [w:] B. Malisz (red.), 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski, Studia KPZK PAN, 64, Warszawa, s. 23–43.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

619

Strona końc.:

627

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:983 ; 0033-2143

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji