Obiekt

Tytuł: Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu) = The role of extreme falls of rain in the transformation of Carpathian relief (a case study from Poland's Podhale region, June 2009)

Twórca:

Długosz, Michał

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Analiza powodzi w czerwcu 2009 r. na obszarze RZGW w Krakowie, 2009, http://oki.krakow.rzgw.gov.pl, strona internetowa Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (luty 2010 r.). ; 2. Badak J., 1964, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Czarny Dunajec M34-88D, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 3. Bucała A., 2009, Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni Jaszcze i Jamne, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 399–418. ; 4. Caine N., 1980, The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and derbis flows, Geografiska Annaler, 62A, 1–2, s. 23–27. ; 5. Cebulak E., 1992, Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 90, Kraków, s. 79–96. ; 6. Cebulak E., Milanówka D., Malota A., Niedbała J., Pyrc R., Starkel L., 2009, Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 r., Materiały Badawcze – seria Meteorologia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 40. ; 7. Długosz M., 2009, Modelowanie geosystemów polskich Karpat fliszowych przez ruchy masowe, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, maszynopis. ; 8. Długosz M., Gębica P., 2008, Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Małopolskiego), Landform Analysis, 8, s. 13–20. ; 9. Gil E., 1997, Meteorological and hydrological conditions of landslides in the Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 31, s. 143–158. ; 10. Gil E., Długosz M., 2006, Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seted landslide in the Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 40, s. 21–43. ; 11. Gil E., Starkel L., 1979, Long-term extreme rainfalls and their role in the modelling of flysch slopes, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 13, s. 207–220. ; 12. Gil E., Zabuski L., Mrozek T., 2009, Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, s. 127–143. ; 13. Glade T., 1998, Establishing the frequency and magnitude of landslides – triggering rainstorm events in New Zealand, Environmental Geology, 35, 2/3, s. 160–174. ; 14. Gorczyca E., 2004, Przekształcenie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 15. Gorczyca E., Krzemień K., 2008, Morfologiczne skutki ekstremalnego zdarzenia opadowego w Tatrach Reglowych w czerwcu 2007 r., Landform Analysis, 8, s. 21–24. ; 16. Gorczyca E., Wrońska-Wałach D., 2008, Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych, Landform Analysis, 8, s. 25–28. ; 17. Govi M., Sorzana P., Tropeano D., 1982, Landslide mapping as evidence of extreme regional events, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 15, s. 43–61. ; 18. Jakubowski K., 1965, Wpływ pokrycia roślinnego oraz opadów atmosferycznych na powstawanie osuwisk zwietrzelinowych, Przegląd Geologiczny, 9, 3, s. 395–398. ; 19. Kotarba A., 1992, Denudacja mechaniczna Tatr Wysokich pod wpływem opadów ulewnych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 155, Warszawa, s. 191–208. ; 20. Kotarba A., 1994, Geomorfologiczne skutki katastrofalnych letnich ulew w Tatrach Wysokich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geographia, 27, 92, s. 21–34. ; 21. Kotarba A., 1998, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, [w:] Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach III. Dokumentacja Geograficzna, 12, s. 9–23. ; 22. Kotarba A., 2002, Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, red. W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek, Tatrzański Park Narodowy, Polskie TPN Oddział w Krakowie, Instytut Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, s. 13–19. ; 23. Krzemień K., 1988, The dynamics of debris flows in the upper part of the Starorobociańska Valley (Western Tatra Mts.), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 22, s. 123–144. ; 24. Łajczak A., Migoń P., 2007, The 2002 debris flow in the Babia Góra Massie – implications for the interpretation of mountainous geomorphic systems, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 41, s. 97–116. ; 25. Micu M., Balteanu D., 2009, Landslide hazard assessment in the Curvature Carpathians and Subcarpathians, Romania, Zeitschrift fuer Geomorphologie, 53, SupplementaryI ssue 3, Berlin-Stuttgart, s. 31–47. ; 26. Midriak R., 1984, Debris flows and their occurence in the Czechoslovak Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 18, s. 135–149. ; 27. Nemćok A., 1982, Zosuvy v Slovenskych Karpatach, Veda, Bratislava. ; 28. Rączkowski W., Mrozek T., 2002, Activiting of landsliding in the Polish Flysch Carpathians by the end of the 20th century, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, s. 91–111. ; 29. Starkel L., 1996, Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 30, s. 21–39. ; 30. Starkel L., 2006, Geomorphic hazards in the Polish flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 40, s. 7–19. ; 31. Thiel K., 1989, Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe – na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku, Prace Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, 17. ; 32. Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich – formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica, Series Geographica Physica, 33-34, s. 117–138. ; 33. Ziętara T., 1968, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów, Prace Geograficzne, IG PAN, 60. ; 34. Ziętara T., 1998, Geomorfologiczne skutki ulewy 9 lipca 1997 r. w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim na tle powodzi w Karpatach fliszowych, [w:] K. Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, stan aktualny i perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 211–223.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

68

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1232 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.3

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji