RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu) = The role of extreme falls of rain in the transformation of Carpathian relief (a case study from Poland's Podhale region, June 2009)

Creator:

Długosz, Michał

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Analiza powodzi w czerwcu 2009 r. na obszarze RZGW w Krakowie, 2009, http://oki.krakow.rzgw.gov.pl, strona internetowa Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (luty 2010 r.).
2. Badak J., 1964, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Czarny Dunajec M34-88D, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
3. Bucała A., 2009, Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni Jaszcze i Jamne, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 399–418.
4. Caine N., 1980, The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and derbis flows, Geografiska Annaler, 62A, 1–2, s. 23–27.
5. Cebulak E., 1992, Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 90, Kraków, s. 79–96.
6. Cebulak E., Milanówka D., Malota A., Niedbała J., Pyrc R., Starkel L., 2009, Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 r., Materiały Badawcze – seria Meteorologia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 40.
7. Długosz M., 2009, Modelowanie geosystemów polskich Karpat fliszowych przez ruchy masowe, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, maszynopis.
8. Długosz M., Gębica P., 2008, Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Małopolskiego), Landform Analysis, 8, s. 13–20.
9. Gil E., 1997, Meteorological and hydrological conditions of landslides in the Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 31, s. 143–158.
10. Gil E., Długosz M., 2006, Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seted landslide in the Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 40, s. 21–43.
11. Gil E., Starkel L., 1979, Long-term extreme rainfalls and their role in the modelling of flysch slopes, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 13, s. 207–220.
12. Gil E., Zabuski L., Mrozek T., 2009, Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, s. 127–143.
13. Glade T., 1998, Establishing the frequency and magnitude of landslides – triggering rainstorm events in New Zealand, Environmental Geology, 35, 2/3, s. 160–174.
14. Gorczyca E., 2004, Przekształcenie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
15. Gorczyca E., Krzemień K., 2008, Morfologiczne skutki ekstremalnego zdarzenia opadowego w Tatrach Reglowych w czerwcu 2007 r., Landform Analysis, 8, s. 21–24.
16. Gorczyca E., Wrońska-Wałach D., 2008, Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych, Landform Analysis, 8, s. 25–28.
17. Govi M., Sorzana P., Tropeano D., 1982, Landslide mapping as evidence of extreme regional events, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 15, s. 43–61.
18. Jakubowski K., 1965, Wpływ pokrycia roślinnego oraz opadów atmosferycznych na powstawanie osuwisk zwietrzelinowych, Przegląd Geologiczny, 9, 3, s. 395–398.
19. Kotarba A., 1992, Denudacja mechaniczna Tatr Wysokich pod wpływem opadów ulewnych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 155, Warszawa, s. 191–208.
20. Kotarba A., 1994, Geomorfologiczne skutki katastrofalnych letnich ulew w Tatrach Wysokich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geographia, 27, 92, s. 21–34.
21. Kotarba A., 1998, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, [w:] Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach III. Dokumentacja Geograficzna, 12, s. 9–23.
22. Kotarba A., 2002, Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, red. W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek, Tatrzański Park Narodowy, Polskie TPN Oddział w Krakowie, Instytut Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, s. 13–19.
23. Krzemień K., 1988, The dynamics of debris flows in the upper part of the Starorobociańska Valley (Western Tatra Mts.), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 22, s. 123–144.
24. Łajczak A., Migoń P., 2007, The 2002 debris flow in the Babia Góra Massie – implications for the interpretation of mountainous geomorphic systems, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 41, s. 97–116.
25. Micu M., Balteanu D., 2009, Landslide hazard assessment in the Curvature Carpathians and Subcarpathians, Romania, Zeitschrift fuer Geomorphologie, 53, SupplementaryI ssue 3, Berlin-Stuttgart, s. 31–47.
26. Midriak R., 1984, Debris flows and their occurence in the Czechoslovak Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 18, s. 135–149.
27. Nemćok A., 1982, Zosuvy v Slovenskych Karpatach, Veda, Bratislava.
28. Rączkowski W., Mrozek T., 2002, Activiting of landsliding in the Polish Flysch Carpathians by the end of the 20th century, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, s. 91–111.
29. Starkel L., 1996, Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 30, s. 21–39.
30. Starkel L., 2006, Geomorphic hazards in the Polish flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 40, s. 7–19.
31. Thiel K., 1989, Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe – na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku, Prace Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, 17.
32. Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich – formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica, Series Geographica Physica, 33-34, s. 117–138.
33. Ziętara T., 1968, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów, Prace Geograficzne, IG PAN, 60.
34. Ziętara T., 1998, Geomorfologiczne skutki ulewy 9 lipca 1997 r. w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim na tle powodzi w Karpatach fliszowych, [w:] K. Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, stan aktualny i perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 211–223.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

51

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:1232 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information