Obiekt

Tytuł: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski = Local-scale air-temperature differences in various types of Poland's landscape

Twórca:

Kunert, Anna ; Błażejczyk, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Błażejczyk K., 1996, Topoklimat Warszawy, [w:] W. Stola, J. Grzeszczak (red.), Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 13–25.
2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu Aglomeracji Warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Błażejczyk K., Bąkowska M., Więcław M., 2006, Urban heat island in large and small cities, [w:] 6th International Conference on Urban Climate, Preprints, June 12–16 2006, Göteborg University, Göteborg, Sweden, s. 794–797.+
5. Błażejczyk K., Kunert A., 2006, Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland), [w:] 6th International Conference on Urban Climate, Preprints, June 12–16 2006, Göteborg University, Göteborg, Sweden, s. 213–216.
6. Fortuniak K., 2003, Miejska wyspa ciepła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
7. Geiger R., 1969, Topoclimates, [w:] H.E. Landsberg, H. Flohn (red.), World Survey of Climatology, 2, General Climatology, 2, Elsevier, Amsterdam-London-New York, s. 105–138.
8. Hess M., 1968, Metoda określenia ilościowego zróżnicowania mezoklimatycznego w terenach górskich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 18, Kraków.
9. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Lee R., 1978, Forest Microclimatology, Columbia University Press, New York.
11. Oke T. R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen, London-New York.
12. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Dokumentacja Geograficzna, 14, IGiPZ PAN, Warszawa.
13. Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

69

Strona końc.:

90

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1233 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.4

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji