Obiekt

Tytuł: Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi = Contemporary trends and approaches in rural geography

Twórca:

Wójcik, Marcin (geografia)

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Allen J., Massey D. (red.), 1984, Geography Matters, Cambridge University Press, Cambridge.
2. Archer K., 1993, Region as social organisms: The Lamarckian characteristics of Vidal de la Blache’s regional geography, Annals of the Association of American Geographers, 3, s. 498–514.
3. Bański J., 2002, Geografia wsi – nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367–379.
4. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
5. Baylina M., Berg N.G., 2010, Selling the countryside: Representation of rurality in Norway and Spain, European Urban and Regional Studies, 3, s. 277–292.
6. Bunce M., 2005, The Countryside Ideal, Anglo-American Images of Landscape, Routledge, London&New York.
7. Buttimer A., 1993, Geography and Human Spirit, John Hopkins University Press, Baltimore-London.
8. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3–4, s. 3–18.
9. Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
10. Cloke P., 1979, Key Settlements in Rural Areas, Methuen, London.
11. Cloke P., 2003, Country Visions, Harlow, Pearson.
12. Cloke P., 2006, Conceptualizing rurality, [w:] P. Cloke, T. Mardsen, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage, London, s. 18–28.
13. Cloke P., Goodwin M., Milbourne P., 1998, Inside looking out; Outside looking in, Different experiences of cultural competence in rural lifestyles, [w:] Migrations into Rural Areas. Theories and Issues, J.Wiley and Sons, Chichester, s. 135–150.
14. Cloke P., Little J. (red.), 1997, Contested Countryside Culture, Routledge, London.
15. Cloke P., Philo Ch., Sandler D., 1991, Approaching Human Geography. An Introduction to Contemporary Theoretical Debates, Paul Chapman Publishing Ltd, London.
16. Clout H. D., 1972, Rural Geography. An Introductory Survey, Pergamon Press, Oxford.
17. George P., 1959, Wieś, PWN, Warszawa.
18. Gilbert A., 1988, The new regional geography in English and French-speaking countries, Progress in Human Geography, 12, s. 208–228.
19. Gilbert J., 1998, Teoretyczny fundament socjologii wsi, [w:] K. Gorlach (red.), Socjologia wsi w Ameryce Północnej, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 39–63.
20. Gregory D., 1985, Space and Time in Social Life, Clark University Press, Worcester.
21. Halfacree K., 1993, Locality and social representation: Space, discourse, and alternative definitions of the rural, Journal of Rural Studies, 9, s. 23–37.
22. Halfacree K., 1995, Talking about rurality: Social expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11, s. 1–20.
23. Halfacree K., 2004, Rethinking ‘rurality’, [w:] T. Champion, H. Graeme (red.), New Form of Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy, Ashagate, Burlington, s. 285–306.
24. Halfacree K., 2009, Rurality and post-rurality, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 9, Elsevier, Amsterdam, s. 449–456.
25. Harvey D., 1973, Social Justice and the City, Edward Arnold, London.
26. Harvey D., 2005, Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Franz Steiner Verlag, Heidelberg.
27. Hoggart K., 1990, Let’s do away with rural, Journal of Rural Studies, 6, s. 245–257.
28. Ilbery B., 1998, The Geography of Rural Change, Pearson, Harlow.
29. Ilbery B., Bowler I., 1998, From agricultural productivism to post-productivism, [w:] B. Ilbery (red.), The Geography of Rural Change, Pearson, Harlow, s. 57–84.
30. Jędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
31. Kurtz M., Craig V., 2009, Constructing rural geographies in publication, ACME: An Internationa E-Journal for Critical Geographies, 8, 2, s. 376–394.
32. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo UW, Warszawa.
33. Liszewski St., Łoboda J., Maik W. (red.), 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
34. Maik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywybadawcze, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych,Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 19–28.
35. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
36. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2006, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2, Człowiek w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
37. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2008, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4., Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
38. Maik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, s. 5–20.
39. Massey D., 1984, Spatial Divisions of Labour: Social Structure and the Geography of Production, Macmillan, London.
40. Massey D., 1998, Power-Geometries and Politics of Space-time, Franz Steiner Verlag, Heidelberg.
41. Murdoch J., 2006, Post-structuralism Geography, Sage, London.
42. Murdoch J., Pratt A., 1993, Rural studies: Modernism, postmodernism and “Post-rural”, Journal of Rural Studies, 9, s. 411–427.
43. Newby H., 1980, Rural sociology, Current Sociology, 28, s. 1–141.
44. Pacione M., 1984, Rural Geography, Harper and Row, London.
45. Pahl R. E., 1966, The rural-urban continuum, Sociologia Ruralis, 6, 3–4, s. 299–329.
46. Peet R., 1978, Radical Geography, Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues, Methuen, London.
47. Phillips D., Williams A., 1984, Rural Britain. A Social Geography, Basil Blackwell, Oxford.
48. Philo C., 1992, Neglected rural geographies: a review, Journal of Rural Studies, 8, s. 193–207.
49. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
50. Rembowska K., 2008, Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, s. 3–13.
51. Rogacki H. (red.), 2001, Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
52. Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miasta, Studia empiryczno-teoretyczne,Wydawnictwo UŁ, Łódź.
53. Suliborski A., 2005, W poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludności, [w:] St. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, s. 107–114.
54. Wilczyński W., 1996, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
55. Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 73–102.
56. Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1–2, s. 42–62.
57. Wójcik M., 2010, Wybrane koncepcje wsi we współczesnej geografii społecznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 21–33.
58. Woods M., 2005, Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring, Sage, London.
59. Woods M., 2009a, Exploring the uneven geographies of ‘Rural Geography’, Commentary on M. Kurtz and V. Craig, ‘Constructing rural geographies in publication’, ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8, 2, s. 394–413.
60. Woods M., 2009b, Rural geography, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 9, Elsevier, Amsterdam, s. 429–441.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

185

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1845 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.1

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji