Object

Title: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera = Halford Mackinder's Heartland concept

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Baczwarow M., Suliborski A., 2003, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 2. Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 3. Blouet B., 1976, Sir Halford Mackinder as British high commissioner to south Russia 1919–1920, Geographical Journal, 142, London, s. 228–236. ; 4. Blouet B., 1987, Halford Mackinder. A Biography, College Station, A.M. University Press, Texas. ; 5. Blouet B., 2004, The imperial vision of Halford Mackinder, Geographical Journal, 170, 4, London, s. 322–329. ; 6. Brzeziński Z., 1999, Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa. ; 7. Davies N., 1997, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Wydawnictwo Znak, Kraków. ; 8. Domke R., 2009, John Halford Mackinder (1861–1947): zarys biografii naukowej, Geopolityka, II, 2(3), Częstochowa, s. 33–41. ; 9. Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 171–191. ; 10. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549. ; 11. Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), Instytut Zachodni, Poznań. ; 12. Flint C., 2008, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 13. Jean C., 2003, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław. ; 14. Karolczak K., 2009, Współczesny terroryzm w świetle teorii Halforda Mackindera, Geopolityka, II, 2(3), Częstochowa, s. 104–113. ; 15. Kearns G., 1985, Halford John Mackinder 1861–1947, Geographers: Biobibliographical Studies, 9, London, s. 71–86. ; 16. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń. ; 17. Mackinder H.J., 1887, On the scope and methods of geography, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly of Geography, 9, 3, s. 141–174. ; 18. Mackinder H.J., 1902, Britain and the British Seas, D. Appleton and Co., New York. ; 19. Mackinder H.J., 1904, The geographical pivot of history, The Geographical Journal, 23, London, s. 421–437. ; 20. Mackinder H.J., 1919, Democratic Ideals and Reality, Holt, New York. ; 21. Mackinder H.J., 1924, The Nations of the Modern World, t. II, G. Philips and Son, London. ; 22. Mackinder H.J., 1943, The Round World and the Winning of the Peace, Foreign Affairs, 4, London. ; 23. Mackinder H.J., 2009a, Geograficzna oś historii, opracował R. Potocki, Biblioteka Instytutu Geopolityki, t. IV, Częstochowa. ; 24. Mackinder H.J., 2009b, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, tłumaczenie i opracowanie R. Domke, Przegląd Geopolityczny, 1, Częstochowa, s. 205–227. ; 25. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa. ; 26. Otok S., 2003, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 27. Pobóg-Malinowski W., 1967, Najnowsza historia polityczna Polski 1914–1939, t. II, Wyd. Świderski, Londyn. ; 28. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ; 29. Sloan G.R., 1999, Sir Halford Mackinder: the Heartland theory then and now, [w:] C.S. Gray, G.R. Sloan, Geopolitics, Geography and Strategy, Frank Cass, London, s. 15-38. ; 30. Sykulski L., 2009, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 31. Sykulski L., 2011, Ku nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki, Częstochowa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

251

End page:

266

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:1849 ; oai:rcin.org.pl:1849 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information