Obiekt

Tytuł: Obszary Natura 2000 w dolinach rzecznych

Twórca:

Zając, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Rozdział

Tytuł publikacji grupowej:

Ekologiczna sieć NATURA 2000 : problem czy szansa

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

23 cm ; bibliografia na stronach 146-147 ; ISBN 83-918914-1-0

Bibliografia:

Allan J. D. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Chapman & Hall, New York, London. ; Andrzejewska M., Baranowski M., Gromadzki M., Makomaska-Juchiewicz M., Weigle A. 2003. Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w Polsce w latach 2001-2003. Sprawozdanie końcowe (umowa nr 989/2001/Wn50/NE-PR-TX/D). NFOŚ, IOP PAN, ZO PAN, GRID-Warszawa - Kraków - Gdańsk. Msc. ; Duer I., Wiśniewska M. M. 2002. Stan, zagrożenia i ochrona wód w Polsce. IUCN-The World Conservation Union, Fundacja IUCN Poland (IUCN Office for Central Europe), WWF Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, Warszawa. ; Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2003. Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako bszary specjalnej ochrony, powoływane w ramach systemu NATURA 2000 w Polsce. Zakład Ornitologii PAN. 1997-2003. Ministerstwo Środowiska; http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/index.shtml. ; Liro A. red. 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. IUCN-Poland, Warszawa. ; Maitland P. S., Morgan N. C. 1997. Conservation Management of Freshwater Habitats. Lakes, rivers and wetlands. Chapmann & Hall, London - Weinheim - New York - Tokyo - Melburne - Madras. ; Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2002. Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywanena terenach Specjalnych Obszrów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce. IOP PAN, Kraków. Msc. ; Okruszko T. 2002. Ramowa Dyrektywa Wodna. W: Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa. Cykl szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim; http://www.tnz.most.org.pl/przepisy/ ; Tworek S., Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Zając K., Nowicki W., Szulczewska B., Kiczyńska A., Weigle A., Baranowski M., Andrzejewska M., Sławik Ł., Szmidt M. 2002. Docelowa sieć krajowego systemuobszarów chronionych z uwzględnieniem łączących je korytarzy ekologicznych. IOP PAN, NFOŚ, Kraków - Warszawa. Msc. ; WWF 2000. WWF - Program Europejskie Wody Śródlądowe. Żyjące Rzeki Europy - program działania. WWF International, Kierownictwo Projektu: Thackray Forrester Communications (oraz http://www.wwf.pl/10_pubpl.php).

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

147

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117082

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 24, II 907, II 1616, II 6416

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-03-13

Data dodania obiektu:

2020-03-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/131513

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji