Object

Title: Ziemianie w prasowym rysunku satyrycznym 1944–1956

Creator:

Osiński, Tomasz

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 5-38 : illustrations ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The article is an attempt to analyse the propaganda image of the Polish landed gentry pre-served in satirical drawings published in the press in 1944-1956. On the basis of the press analysis, the author developed a classification of the main contexts in which references were made to this social stratum. These include: land reform, the fight against Stanisław Mikołajczyk and the Polish People’s Party, socio-economic transformation, everyday life, contesting the system (accusations of sabotage, economic damage, links with emigration and the underground).

References:

Alichnowicz K., „Miejsce dla kpiarza”. Dyskusja o satyrze przed rokiem 1949, w: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska, P. Michałowski, Szczecin 2002 ; Alichnowicz K., „Miejsce dla kpiarza”. Satyra w latach 1948–1955, Kraków 2006 ; Bednarczuk M., Obraz rzeczywistości w karykaturze socrealistycznej, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006 ; Bergmann O., „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012 ; Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005 ; Góra W., PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945, Warszawa 1962 ; Górska H., Lipiński E., Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977 ; Groński R.M., Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska 1944–1956, Warszawa 1974 ; Jarosz D., Obraz chłopa w krajowej publicystyce czasopiśmienniczej 1944–1959, Warszawa 1994 ; Jarosz D., Pasztor M., W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949–1956, Warszawa 1995 ; Kamiński Ł., Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000 ; Kmiecik S., Wolne żarty. Humor i polityka czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998 ; Kochanowski J., PRL skarykaturowana, http://www.muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=61 (dostęp: 2 IV 2019) ; Kuśmierski S., Propaganda polityczna PPR w latach 1944–1948, Warszawa 1976 ; Łuczak A., Przemiany obrazu ziemiaństwa w powojennej historiografii, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań 2011 ; Mazur M., Ligarski S., Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Warszawa 2016 ; Mazur M., O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin 2009 ; Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003 ; Mich W., „Na pohybel obszarnikom”. Antyziemiańskie publikacje „Robotnika” w latach 1919–1926, w: Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Lublin 2009 ; Murawska-Muthesius K., Jak rysować podżegaczy wojennych? Obraz Zachodu w socrealistycznej karykaturze radzieckiej i polskiej 1946–1954, w: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat, red. S. Zabierowski, przy współpracy M. Krakowiak, Katowice 2001 ; Olszewski H., O roli ideologii wroga w kształtowaniu się systemów totalitarnych, w: Totalitaryzmy XX wieku. Idee. Instytucje, Interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Strus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010 ; Osiński T., „Klika obszarnicza”. Ziemianie w polityce personalnej Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946–1949), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20) ; Osiński T., W oczekiwaniu na wywłaszczenie. Warunki życia i pracy w majątkach ziemskich na Lubelszczyźnie pomiędzy lipcem a październikiem 1944 roku, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. 5: Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012 ; Skalska A., Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007 ; Ślęzak J., Karykatura polityczna w okresie stalinizmu na przykładzie wybranych rysunków satyrycznych opublikowanych w „Trybunie Ludu” w latach 1949–1955, w: Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012 ; Ślęzak J., Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku, Rzeszów 2013 ; Trembicka K.W., Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Lublin 2013 ; Żarnowski J., Społeczeństwo polskie, w: Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2003

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

5

End page:

38

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116078 ; oai:rcin.org.pl:116078 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.01

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information