Obiekt

Tytuł: Ziemianie w prasowym rysunku satyrycznym 1944–1956

Twórca:

Osiński, Tomasz

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w języku angielskim. Abstrakty w języku angielskim i polskim ; s. 5-38 : ilustracje ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Artykuł jest próbą analizy propagandowego obrazu ziemiaństwa polskiego utrwalonego w rysunkach satyrycznych publikowanych w prasie w latach 1944–1956. Autor na podstawie ich treści opracował klasyfikację głównych zagadnień, w kontekście których odwoływano się do tej warstwy społecznej. Należą do nich: reforma rolna, walka ze Stanisławem Mikołajczykiem i PSL, przekształcenia społeczno-gospodarcze, życie codzienne, kontestacja systemu (oskarżenia o sabotaż, szkodnictwo gospodarcze, związki z emigracją i podziemiem).

Bibliografia:

Alichnowicz K., „Miejsce dla kpiarza”. Dyskusja o satyrze przed rokiem 1949, w: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska, P. Michałowski, Szczecin 2002 ; Alichnowicz K., „Miejsce dla kpiarza”. Satyra w latach 1948–1955, Kraków 2006 ; Bednarczuk M., Obraz rzeczywistości w karykaturze socrealistycznej, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006 ; Bergmann O., „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012 ; Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005 ; Góra W., PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945, Warszawa 1962 ; Górska H., Lipiński E., Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977 ; Groński R.M., Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska 1944–1956, Warszawa 1974 ; Jarosz D., Obraz chłopa w krajowej publicystyce czasopiśmienniczej 1944–1959, Warszawa 1994 ; Jarosz D., Pasztor M., W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949–1956, Warszawa 1995 ; Kamiński Ł., Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000 ; Kmiecik S., Wolne żarty. Humor i polityka czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998 ; Kochanowski J., PRL skarykaturowana, http://www.muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=61 (dostęp: 2 IV 2019) ; Kuśmierski S., Propaganda polityczna PPR w latach 1944–1948, Warszawa 1976 ; Łuczak A., Przemiany obrazu ziemiaństwa w powojennej historiografii, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań 2011 ; Mazur M., Ligarski S., Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Warszawa 2016 ; Mazur M., O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin 2009 ; Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003 ; Mich W., „Na pohybel obszarnikom”. Antyziemiańskie publikacje „Robotnika” w latach 1919–1926, w: Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Lublin 2009 ; Murawska-Muthesius K., Jak rysować podżegaczy wojennych? Obraz Zachodu w socrealistycznej karykaturze radzieckiej i polskiej 1946–1954, w: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat, red. S. Zabierowski, przy współpracy M. Krakowiak, Katowice 2001 ; Olszewski H., O roli ideologii wroga w kształtowaniu się systemów totalitarnych, w: Totalitaryzmy XX wieku. Idee. Instytucje, Interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Strus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010 ; Osiński T., „Klika obszarnicza”. Ziemianie w polityce personalnej Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946–1949), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20) ; Osiński T., W oczekiwaniu na wywłaszczenie. Warunki życia i pracy w majątkach ziemskich na Lubelszczyźnie pomiędzy lipcem a październikiem 1944 roku, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. 5: Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012 ; Skalska A., Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007 ; Ślęzak J., Karykatura polityczna w okresie stalinizmu na przykładzie wybranych rysunków satyrycznych opublikowanych w „Trybunie Ludu” w latach 1949–1955, w: Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012 ; Ślęzak J., Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku, Rzeszów 2013 ; Trembicka K.W., Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Lublin 2013 ; Żarnowski J., Społeczeństwo polskie, w: Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2003

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

17

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

38

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116078 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.01

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji