Obiekt

Tytuł: Czy jutro wybuchnie wojna? Władze i społeczeństwo w czasie kryzysów berlińskiego i kubańskiego z lat 1961–1962 (na przykładzie województwa katowickiego)

Twórca:

Dziuba, Adam

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w języku angielskim. Abstrakty w języku angielskim i polskim ; s. 161-193 ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Artykuł prezentuje nastroje ludności województwa katowickiego w okresach trwania kryzysów berlińskiego i kubańskiego w latach 1961 i 1962 oraz próby „zarządzania” kryzysami przez władze partyjno-państwowe i aparat bezpieczeństwa. W miesiącach wzrostu zagrożenia wojną nuklearną wzmogły się działania propagandowe prowadzone przez miejscowe struktury PZPR, prowadzono działania administracyjne, mające ograniczyć powszechną panikę. Nasiliła się akcja wymierzona w przeciwników ustroju i kraju. Mimo aktywności władz partyjnych i aparatu bezpieczeństwa, w społeczeństwie narastała wojenna psychoza, przejawiająca się najczęściej masowym wykupem towarów i szerzeniem się podsycających obawy plotek. Do innych zaburzeń nie doszło.

Bibliografia:

Ciesielski S., Śląsk w oczach polskich publicystów w latach 1957–1959, w: Śląsk a czynniki zewnętrzne w XIX–XX w., red. L. Smołka, Wrocław 1992 ; Fitzpatrick S., Zespół Stalina. Niebezpieczne lata radzieckiej polityki, Wołowiec 2017 ; Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007 ; Holloway D., Broń jądrowa i eskalacja zimnej wojny 1945–1962, w: Historia zimnej wojny, t. 1: Geneza, red. M. Leffler, O.A. Westad, Oświęcim 2017 Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012 ; Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996 ; Kucharczyk M., 20 bomb na Poznań, 15 na Warszawę, dziesiątki na inne miasta. Plany USA na III wojnę światową, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/plany-bombardowan- atomowych-w-polsce-odtajniony-dokument-sac,605767.html (dostęp: 28 II 2019) ; Małkiewicz A., Ruchniewicz K., Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r., Wrocław 1998 ; Madajczyk P., Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 2001 ; Mastny V., Radziecka polityka zagraniczna 1953–1962, w: Historia zimnej wojny, t. 1: Geneza, red. M. Leffler, O.A. Westad, Oświęcim 2017 ; Meleszko L., Surowcowa I., Hołodna wijna w socialnyj pam’iati suczasnikiw. Istoriko-sociologicznij analiz, w: „Hołodna wijna”. Istoria ta uroki 1946–1991 rr., red. W. Karpow, I. Moroz, Ż. Denisjuk, I. Piliawieć, Kijów 2012 ; Reevs M., Missile Gaps and Other Broken Promises, „The New York Times” 10 II 2009, https://100days. blogs.nytimes.com/2009/02/10/missile-gaps-and-other-broken-promises/ (dostęp: 28 II 2019) ; Rosenbaum S., Tracz B., Sytuacja ludności rodzimej w połowie lat 50. XX w. w świetle dokumentu władz administracyjnych z województwa katowickiego z 1955 r., „Confinium” 2008, nr 3 ; Rosenbaum S., Konflikt czy koegzystencja? Kresowianie a ludność rodzima i niemiecka na Górnym śląsku w pierwszych latach powojennych, w: Kresowianie na Górnym Śląsku, red. B. Tracz, Katowice–Gliwice 2012 ; Rosenbaum S., Przeciwko „krucjacie rewanżystów”. Służba Bezpieczeństwa w walce z „zachodnioniemieckim rewizjonizmem”, w: Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956–1980, red. A. Dziuba, Katowice 2008 ; Strauchold G., Pożądani i niekochani. Ludność rodzima na Śląsku w optyce władz państwowych w latach 1945–1949, w: Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, S. Rosenbaum, Katowice–Gliwice 2014 ; United States History. Fallout shelters, https://www.u-s-history.com/pages/h3706.html (dostęp: 22 III 2019)

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

17

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

193

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116082 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.05

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji