Object

Title: Nie(wy)godna starość : los ludzi starych w świetle PRL-owskich skarg i zażaleń w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

Creator:

Szpak, Ewelina (1980- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 235-261 ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The starting point for the article was a documentary film directed by K. Gradowski, which was broadcast in Warsaw cinemas in 1970, and was widely commented on by the society. The film, addressing the problem of loneliness of old people and broadly understood violence and indifference towards old people, was also echoed in letters and complaints sent by citizens of the Polish People’s Republic to the central authorities of those times. The purpose of the article is above all an attempt to answer the question to what extent the film image was a real and common picture of the old man’s fate in this period and to what extent the image emerging from the film coincided with that appearing in the correspondence and complaints of Poles of the 1960s and 1970s. In a broader perspective, the text also addresses the problem of care and responsibility in a social/welfare state of People’s Poland, brushing against the issue of broadly understood biopolitics of the Polish People’s Republic.

References:

Budrewicz O., Pomóżcie starości i samotności „Przekrój” 1963, nr 51, s. 10 ; Bujak J., Oddam klucze, „Polityka” 1970, nr 16, s. 7 ; Być matką, oprac. D. Gałaj, Warszawa 1986 ; Encyklopedia seniora, kom. red. I Borsowa et al., Warszawa 1986 ; Gapiński B., Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939, Warszawa 2014 ; Gortat T., Zaopatrzenie emerytalne w Polsce, w: Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974, s. 167 ; Grochola W., Jak być starym, „Polityka” 1975, nr 4, s. 2, 4, 7 ; Gumińska M., Starości sny niewesołe, „Więź” 1968, nr 2, s. 69–75 ; Gumowska I., Życie bez starości, Warszawa 1962 ; Im człowiek straszy – rozmowa z prof. L. Dobrowolskim – autorem książki „Jak ustrzec się przedwczesnej starości”, „Polityka” 1978, nr 32, s. 7 ; Jarosz D., Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce, Warszawa 2017 ; Jarosz D., Życie niewesołe. Ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym, t. 2, Warszawa 2013 ; Kamiński A., Wychowanie do starości, „Kierunki” 1970, nr 12, s. 1, 6 ; Karczewski M., Rola i miejsce pomocy społecznej, w: Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974, s. 153–157 ; Klonowcz S., Starzenie się ludności, w: Encyklopedia seniora, kom. red. I Borsowa et al., Warszawa 1986, s. 45 ; Kluby pogodnej starości?, „Trybuna Ludu” 1975, nr 27, s. 8 ; Kopaliński W., Uwaga seniorzy nadchodzą „Polityka” 1975, nr 10, s. 3 ; Krasucki P., Praca ludzi starszych, Warszawa 1979 ; Lesseman J., Samotni bez samotności, „Przekrój” 1974, nr 38, s. 11 ; Lutyk A., Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku, Warszawa 1984 ; Łopato J., Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, w: Społeczne kwestie starości, oprac. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 1991 ; Piątkowski W., Ostrowska A., Niepełnosprawni na wsi, Warszawa 1994 ; Rosset E., Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974 ; Różycka M., Psychologia zachowań kobiet w wieku starszym, Warszawa 1971 ; Stańczak-Wiślicz K., Największy problem to starcy, kaleki i dzieci. Obrazy starości w dyskursach o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. 2: Aspekty społeczno-kulturowe, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016, s. 387–395 ; Szatur-Jaworska B., Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, Warszawa 2014 ; Szpak E., „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej, Warszawa 2018 ; Szwarc H., Zachować siły witalne, „Przekrój” 1978, nr 47 ; Tryfan B., Starość na wsi, Warszawa 1979 ; Tryfan B., Wiejska starość w Europie, Warszawa 1993 ; Zawisza M., Problemy bytowe ludzi starych, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2015, s. 130–138

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

235

End page:

261

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116084 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.07

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information