Obiekt

Tytuł: Etnocentryzm: czy tylko jeden? Krytyczna analiza teorii „renesansów” Jacka Goody’ego

Twórca:

Bielecki, Konrad

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 3 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w jęz. angielskim. Abstrakt w jęz. angielskim i polskim ; s. 425-452

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Tekst jest krytyczną analizą teorii „renesansów” Jacka Goody’ego: bliżej przyglądam się temu, jak autor rozumiał epokę odrodzenia oraz powiązane z nią zjawiska. Dekonstrukcja jego twierdzeń, osadzona w szerszej krytyce strukturalistycznej historii globalnej, uwidacznia niedobory takiego podejścia i jego nieskuteczność w przełożeniu na bardziej szczegółowe studia przypadku.

Bibliografia:

Bouwsma William J., The Interpretation of Renaissance Humanism, Service Center for Teachers of History, Washington 1959
Bouwsma William J., The Waning of the Renaissance, 1550–1640, Yale University Press, New Heaven 2002
Braudel Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1–3, red. nauk. Jacek Kochanowicz, PIW, Warszawa 1992
Brotton Jerry, The Renaissance Bazaar. From the Silk Road to Michelangelo, Oxford University Press, Oxford 2002
Brucker Gene, Renaissance Florence, Wiley, New York 1969
Buck-Morss Susan, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014
Burckhardt Jacob, Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, PIW, Warszawa 1991
Burke Peter, Renesans, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009
Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991
Burke Peter, Jack Goody and the Comparative History of Renaissances, „Theory, Culture & Society” 26, 2009, 7–8, s. 16–31
Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517–1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009
Chymkowski Roman, Arabskie Przebudzenie, modernizacja i postkolonializm, „Kultura Współczesna” 2014, 1, s. 46–56
Cook Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, Yale University Press, New Haven 2007
Dabashi Hamid, The Arab Spring. The End of Postcolonialism, Zed Books, London 2012
Deszczyńska Martyna, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych, KH 122, 2015, 4, s. 749–757
Giesecke Michael, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informationsund Kommunikationstechnologien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994
Gombrich Ernst H., Od odrodzenia litery do reformy sztuk. Niccolò Niccoli i Filippo Brunelleschi, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, wyb. i oprac. Richard Woodfield, Universitas, Kraków 2011, s. 411–435
Goody Jack, Literacy in Traditional Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1968
Goody Jack, Economy and Feudalism in Africa, „Economic History Review” 22, 1969, 3, s. 393–405
Goody Jack, Technology, Tradition, and the State in Africa, Oxford University Press, London 1974
Goody Jack, Renesans czy tylko jeden?, Czytelnik, Warszawa 2012
Goody Jack, Kradzież historii, PWN, Warszawa 2009
Goody Jack, Capitalism and Modernity. The Great Debate, Polity, Cambridge 2004
Guriewicz Aron, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Marabut, Gdańsk 2002
Lewalski Krzysztof, Sekularyzacja – droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?, KH 122, 2015, 4, s. 799–806
Lewis Clive Staple, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995
Lughod Janet Abu, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250– 1350, Marek Derewiecki, Kęty 2012
Obeyesekere Gananath, The Apotheosis of Captain Cook. European Mythmaking in the Pacific, Princeton University Press, New Jersey 1997
Przybysz Piotr, Liberalna koncepcja jednostki a marksizm, w: Marksizm, liberalizm, próby wyjścia, red. Leszek Nowak, Piotr Przybysz, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 135–157
Renaissances Before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, red. Warren Treadgold, Stanford University Press, Stanford 1984
Sahlins Marshall, Wyspy historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006
Sahlins Marshall, Jak myślą „tubylcy”. O kapitanie Cooku, na przykład, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
Swianiewicz Jan, Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 2014
Thode Heinrich, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1885
Toffanin Giuseppe, Che cosa fu l’Umanesimo, G.C. Sansoni, Firenze 1929
Toffanin Giuseppe, Storia dell’Umanesimo, t. 1–3, Zanichelli, Bologna 1942
Toynbee Arnold J., A Study of History, t. 9, Oxford University Press, Oxford 1957
Trompf G.W., The Idea of Historical Recurrence in Western Thought. From Antiquity to the Reformation, University of California Publisher, Berkeley 1979
Wolf Eric R., Europa i ludy bez historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009
Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Leopoldinum, Wrocław 1995

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

126

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

425

Strona końc.:

452

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116017 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.3.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/126/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji