Object

Title: Warszawska misja nuncjusza Angela Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 – luty 1769)

Creator:

Zając, Paweł (1975- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 3 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 481-529

Abstract:

Angelo Maria Durini was papal nuncio in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1767–1772. Historians have asked more than once whether he only represented the position of the pope or whether he exceeded his instructions. The attitude of the diplomat Durini and his relations with the anti-royal opposition seem to suggest not so much over stepping his authority as a one-sided approach to papal directives that were quite familiar with the concept of compromise.

References:

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 52: Angelus Maria Durini (1767–1772), cz. 1: 12 IV 1766 – 20 IV 1768, wyd. Wojciech Kęder, PAU, Cracoviae 2016
Acta Nuntiaturae Polonae, t. 52: Angelus Maria Durini (1767–1772), cz. 2: 23 IV 1768 – 15 II 1769, wyd. Wojciech Kęder, PAU, Cracoviae 2017
Caccamo Domenico, Il nunzio A.M. Durini (1767–72) e la prima spartizione di Polonia, w: Italia Venezia e Polonia tra illuminismo e romanticismo, wyd. Vittore Branca, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1973, s. 37–68
Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), wyd. Zofia Zielińska, Arcana, Kraków 2015
Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin (1764– 1777), wyd. Charles De Mouÿ, Plon, Paris 1875
De Benedetti F. Augusto, La diplomazia pontificia et la prima spartizione della Polonia, Tip. Flori e Biagini, Pistoia 1896
Duda Etienne, Le Saint-Siège devant les événements politiques de Pologne à la veille de son premier partage, „Sacrum Poloniae Millenium” 1, 1954, s. 139–207
Dukwicz Dorota, Król Stanisław August w latach 1769–1770 w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, Neriton, Warszawa 2014, s. 277–309
Gadacz Kornel, Przedwojewski Kornel, w zakonie Antonin, PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 712–714
Kęder Wojciech, Kryzys wokół sprawy dysydenckiej a sprawa suwerenności Rzeczypospolitej w latach 1764–1767 w świetle dokumentów papieskiego sekretariatu stanu, w: Rzeczpospolita wielu wyznań, red. Adam Kaźmierczyk i in., Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 365–374
Kęder Wojciech, Od Viscontiego do Garampiego – nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w: Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Katarzyna Wiszowata-Walczak, Benkowski Publishing & Balloons, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 361–373
Kęder Wojciech, rec.: Magdalena Wrana, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce, Kraków 2013, „Studia Sandomierskie” 21, 2014, s. 317–325
Kęder Wojciech, Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767–1773, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2006
Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, red. Anna Buchmann, Adam Danilczyk, DiG, Warszawa 2010
Konopczyński Władysław, Konfederacja barska, t. 1–2, Volumen, Warszawa 1991
Łubieńska Maria Cecylia, Sprawa dysydencka 1764–1766, G. Gebethner i Wolff, Warszawa–Kraków 1911
Łukowski Jerzy Tadeusz, The Papacy, Poland, Russia and Religious Reform, 1764–8, „Journal of Ecclesiastical History” 36, 1988, 1, s. 66–94
Michalski Jerzy, Schyłek konfederacji barskiej, Ossolineum, Wrocław 1970
Rostworowski Emanuel, Podoski Gabriel Jan h. Junosza, PSB, t. 27, Wrocław 1982–1983, s. 149–161
SIRIO, t. 67, Sankt Pietierburg 1889
Systematisches Repertorium zur Buchzensur 1701–1813. Inquisition, wyd. Hubert Wolf, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009
Vanysacker Dries, The Garampi Correspondence. A Chronological List of the Private Correspondence of Cardinal Giuseppe Garampi (1741–1792), Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, Leuven 1997
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, t. 4, cz. 2, wyd. Augustinus Theiner, Typis Vaticanis, Romae 1864
Wrana Magdalena, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767–1772), Collegium Columbinum, Kraków 2013
Zając Paweł, W objęciach Oświecenia. Prymasostwo i prymasi w czasach stanisławowskich, w: Dzieje prymasostwa polskiego, red. Łukasz Krucki, Gaudentinum, Gniezno 2017, s. 193–227
Zielińska Zofia, Polska w okowach „systemu północnego”, 1763–1766, Arcana, Kraków 2012

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

3

Start page:

480

End page:

529

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116021 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.3.03

Source:

IH PAN, sygn. A.96/126/3 ; IH PAN, sygn. A.52/126/3 Podr. ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information