Object structure
Title:

U źródła legendy poetyckiej biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Maksimowicz, Krystyna ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kajetan Sołtyk ; Kaluga imprisonment ; occasional poems ; Bar Confederation

References:

1. Czeppe M., Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk, „Napis” 2002, seria VIII: Polemika i żart literacki.
2. Czeppe M., Sołtyk Kajetan Ignacy, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa 2001.
3. Czeppe M., Śmiałowski J., Sołtyk Maciej Kajetan, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa 2001.
4. Harris J., Dziennik pobytu w Polsce 1767, tłum. Z. Lewinówna, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, Warszawa 1963.
5. Konopczyński W., Dzierżanowski Michał, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948.
6. Krowicki S.L., Rzekomy list biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka „z niewoli moskiewskiej” do Senatu i polskiego rządu, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 23, Kraków 2017.
7. Literatura konfederacji barskiej, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, t. 3: Wiersze, t. 4: Silva rerum, red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, Warszawa 2005–2009.
8. Maksimowicz K., Z jakiego powodu komplementowano Katarzynę Kossakowską?, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, red. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka, ze wstępem M. Wichowej, Łódź 2013.
https://doi.org/10.18778/7525-933-9.14
9. Mowa J.O. Księcia Jmci Sołtyka biskupa krakowskiego die 13 8-bris 1767 do Senatu przygotowana, ale dla wzięcia tegoż Księcia w areszt przez Moskwę w Senacie nie miana, tylko na sesji prowincjonalnej małopolskiej czytana, rkps BUW 274, t. 1 (w: Rękopis czyli zbiór rozmaitych pisem jako to politycznych krajowych, historycznych i ciekawych etc…).
10. Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, tłum. W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013.
11. Polityka i ustrój Generalności Konfederacji Barskiej, dwa nieznane przyczynki, wydał W. Konopczyński, „Archiwum Komisji Historycznej”, seria 2, t. 2 (ogólnego zbioru t. 14), Kraków 1930.
12. Schulz F., Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, tłum. J.I. Kraszewski, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, Warszawa 1963.
13. Sinko Z., Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja – twórczość oryginalna, Wrocław 1976.
14. Ślęczka T., Historia Polski w literaturze barskiej. Próba charakterystyki, w: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014.
15. Śmiałowski J., Sołtyk Michał, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa 2001.
16. Wierszowany list króla Władysława, w: Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, Wrocław 2007.
17. Wolska B., Wokół Sołtyka. Trzy utwory polityczne z czasów konfederacji barskiej, „Archiwum Literackie”, t. 22: Miscellanea z doby Oświecenia, t. 5, Wrocław 1978.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

64

End page:

85

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: