Object structure
Title:

Literacki hołd poetów galicyjskich dla Józefa Dunina Borkowskiego

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Półchłopek, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Józef Dunin Borkowski ; Aleksander Dunin Borkowski ; Ziewończycy ; romanticism ; funerary poetry

References:

1. B. [August Bielowski], Przedsłowie, w: Ziewonia, wyd. powtórne, pomnożone, Strasburg 1839.
2. Album na korzyść pogorzelcow, wydane przez Jozefa Dunina Borkowskiego, z portretem wydawcy, Lwow 1844 w 8 stron 251, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 4.
3. Anonim, Album. Pismo zbiorowe, na korzyść pogorzelcow wydane w Wiedniu przez Jozefa Dunina Borkowskiego, 1844. W osemce większej, stron 135. Wydanie ozdobne z wizerunkiem Jozefa Dunina Borkowskiego, „Przegląd Naukowy” 1844, nr 17.
4. Anonim [W. Zawadzki], Leszek Dunin Borkowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1872, nr 223.
5. [b.a.], Pierwszy akt, „Dziennik Mód Paryskich” 1848, nr 24.
6. [b.a.], Spis osob, ktore w biurze redakcji „Gazety Lwowskiej” przyczyniły się do składek dla pogorzelcow Żmigrodu, „Gazeta Lwowska” 1843, nr 59, s. 390; nr 62, s. 410; nr 65, s. 429; nr 68, s. 450; nr 70, s. 464; nr 73, s. 484; nr 76, s. 502; nr 79, s. 522; nr 85, s. 562.
7. [b.a.], Uwagi ogolne nad literaturą w Galicji. (Dokończenie), „Tygodnik Literacki” 1842, nr 52.
8. Bielik-Robson A., Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008.
9. Bielowski A., Żywot Józefa hrabiego Dunina Borkowskiego, w: Album na korzyść pogorzelców. Wydane przez Józefa Dunina Borkowskiego, Lwów 1844.
10. Dunin Borkowski J., [inc.: „Pisarze nasi chcąc ze swojej strony przyczynić się do wsparcia pogorzelców galicyjskich…”], „Dziennik Mód Paryskich” 1842, nr 16.
11. Dunin Borkowski J., Wybór poezji, wyd. i oprac. A. Ważyk, Warszawa 1950.
12. Dunin Borkowski L. , [b.t.], „Dziennik Mód Paryskich” 1843, nr 14.
13. Estreicher K., Dziennikarstwo w Galicji i Krakowie. Do roku 1860, „Biblioteka Warszawska” 1861, t. 2, z. 4.
14. Grabowski M., Pamiętniki o literaturze polskiej między 1830 a 1848. Literatura galicyjska, „Dziennik Warszawski” 1851, nr 101.
15. H. B., Józef Borkowski (1809–1843), w: Złota przędza poetów i prozaików polskich, t. 2, red. P. Chmielowski, Warszawa 1885.
16. Janion M., Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum, w: eadem, Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne, Warszawa 1984.
17. Janion M., Józef Dunin Borkowski, w: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 1, red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, Kraków 1975.
18. Jasińska M., Niesłusznie zapomniany poeta – Józef Dunin Borkowski. (Próba charakterystyki twórczości), „Prace Polonistyczne” 1951, t. 9.
19. Kostkiewiczowa T., Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Toruń 2019.
20. Kurzeja B., Dziewiętnastowieczny Lwów i jego mieszkańcy w krzywym zwierciadle – na podstawie „Sonetów pełtewnych” Józefa Dunina Borkowskiego, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2014, nr 1.
21. Leszka hr. Dunina Borkowskiego autobiografia, „Dziennik Polski” 1897, nr 133.
22. Lisowski A.J., Rozmyślania spleenisty nad 68 numerem „Gazety Lwowskiej”, „Przyjaciel Ludu” 1843, nr 8.
23. Nowak J., Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej, Warszawa 2018.
24. Pajgert J.K., Zemsta Wandy. Poema satyryczno-żartobliwe w pięciu pieśniach, wyd. L. M., Poznań 1846.
25. Pauli Ż., [b.t.], „Gazeta Lwowska” 1843, nr 68.
26. Pypłacz J., Pięć stadiów żałoby w „Odzie” I.24 Horacego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2016, R. LXVI.
27. Rosnowska J., Twórcy „Dziennika Mód Paryskich”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1967, nr 6/2.
28. W. K. Wł. [Wójcicki Kazimierz Władysław], Borkowski (Józef Dunin), w: Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 4, Warszawa 1860.
29. Walicka K., Józef Dunin Borkowski i jego poetycka twórczość. (Wobec nowego wydania A. Ważyka), „Prace Polonistyczne” 1952, seria X.
30. Ważyk A., Bielmo na oczach, „Nowa Kultura” 1950, nr 1.
31. Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice 2004.
32. Wójcicki K.W., Wspomnienie o Józefie Dzierzkowskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 284.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

86

End page:

106

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: