Object structure
Title:

Laudacja bohatera narodowego w "Pieśniach o księciu Józefie" Artura Oppmana

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Magryś, Roman

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

elegy ; king ; the people ; the pastoral ; song

References:

1. Askenazy S., Książę Jozef Poniatowski 1763–1813, Warszawa 1978.
2. Bednarczuk M., Pogonowska E., Znani, nieznani, nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni Warszawa 2009.
3. Bieńkowski T., Panegiryk a życie literackie w Polsce XVI i XVII w., w: Z dziejow życia literackiego w Polsce XVI i XVII w., red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980.
4. Bruchnalski W., Panegiryk, Kraków 1918.
5. Czaplejewicz E., Panegiryzm a literatura, „Przegląd Humanistyczny” 1990, z. 1.
6. Czubaty J., Zasada „dwoch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polakow w sytuacjach wyboru (1795–1815), Warszawa 2005.
7. Dąbrowski S., O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, z. 3.
8. Dąbrowski S., Z problematyki panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1968, z. 3.
9. Dobak A., Pieśń, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
10. Dobak A., Sielanka, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
11. B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.
12. Gąsiorowska N., Książę Józef Poniatowski, Warszawa 1914.
13. Gołaszewska M., Wzniosłość, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.
14. Górski K., Bohater romantyczny, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.
15. Kostkiewiczowa T., Bohater literacki, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
16. Kostkiewiczowa T., Sentymentalizm, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
17. Leśniewski S., Książę Jozef: wodz i kochanek, Warszawa 2012.
18. Micińska M., Między Krolem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku (1890–1914), Warszawa 1995.
19. Paluszewski J., Legenda literacka księcia Jozefa Poniatowskiego, Pruszków 2006.
20. Pawłowski B., Książę Jozef Poniatowski. W setną rocznicę zgonu, Lwów 1913.
21. Piechota M., Pieśń, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa Wrocław 1991.
22. Piotrowska H., Elegia, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
23. Platt J., Panegiryk, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
24. Skałkowski A., Książę Jozef, Bytom 1913.
25. Skowronek J., Książę Jozef Poniatowski, Wrocław 1986.
26. Żbikowski P., Ody napoleońskie Koźmiana jako panegiryk, w: idem, Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel, Wrocław 1972.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

107

End page:

121

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: