Object structure
Title:

Pożegnanie z ojcem. Jacek Malczewski we wspomnieniach syna Rafała

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Paprotna, Julita

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Jacek Malczewski ; Rafał Malczewski ; wspomnienia

References:

1. Asnyk A., Nad przepaścią, w: idem, Pisma, t. 3, Warszawa 1924.
2. Folga-Januszewska D., Rafał Malczewski i mit Zakopanego, Olszanica 2006.
3. Goetel F., Patrząc wstecz. Pamiętnik, Londyn 1966.
4. Ilnicka M., Wiosna, w: Ziemia polska w pieśni, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1913.
5. Korboński S., Ostatnie lata Rafała Malczewskiego w świetle listow, „Wiadomości” 1966, nr 14/15.
6. Kudelska D., Malczewski. Obrazy i słowa, Warszawa 2012.
7. Laplanche J., Pontalis J.-B., Słownik psychoanalizy, tłum. E. Modzelewska, Warszawa 1996.
8. Lechoń J., Malczewscy Z. i R., Coraz trudniej żyć, a umrzeć strach. Listy 1952–1955, oprac. B. Dorosz, Warszawa 2008.
9. Malczewski R., Moj Ojciec. Błoto – „Wesele” – Krolowa przedmieścia, „Wiadomości” 1956, nr 539.
10. Malczewski R., Moj Ojciec. Cios, „Wiadomości” 1956, nr 542.
11. Malczewski R., Moj Ojciec. Dalej o modelach, „Wiadomości” 1956, nr 549.
12. Malczewski R., Moj Ojciec. Modele, „Wiadomości” 1956, nr 547.
13. Malczewski R., Moj Ojciec. Poezja – Biały szczur, „Wiadomości” 1956, nr 543.
14. Malczewski R., Moj Ojciec. Wujostwo z Rapperswilu – Pan Oskragiełło, „Wiadomości” 1956, nr 541.
15. Malczewski R., Wspomnienie o Ojcu. Część druga, „Kultura” 1956, nr 3.
16. Malczewski R., Wspomnienie o Ojcu. Część pierwsza, „Kultura” 1956, nr 2.
17. Potępa S., Rafał Malczewski, Tarnów 2006.
18. Wyka K., Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

122

End page:

137

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.7

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: