Object structure
Title:

Poetyka Ingardenowskich wspomnień hołdów oddawanych (nie tylko) fenomenologom

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Garlej, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ingarden Roman Witold ; obituary ; homage ; phenomenology ; poetics ; occasional text

References:

1. Blaustein L., Słuchacz samotny, czy publiczność radiowa?, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, R. IV, nr 3 (17).
2. Delacroix E., Dzienniki. Część druga (1854–1863), tekst franc. oprac. A. Joubin, tłum. J. Guze, J. Hartwig, Gdańsk 2007.
3. Eliot T.S., Cocktail party. Komedia (1950), w: idem, Cztery dramaty, przeł. W. Juszczak, red. przekładu i posłowie M. Heydel, Gdańsk 2016.
4. Garlej B., O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej, Kraków 2018.
5. Ingarden R., Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego, w: idem, Z badań nad filozofią wspołczesną, Warszawa 1963.
6. Ingarden R., Intuicja i intelekt u H. Bergsona. Przedstawienie teorii i próba krytyki, tłum. M. Turowicz, w: idem, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963.
7. Ingarden R., Ks. Konstanty Michalski. Uczony – filozof – człowiek, „Tygodnik Powszechny. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne” 1947, nr 34 (127).
8. Ingarden R., Lekceważenie pamięci, „Muzeum. Czasopismo Pedagogiczne, Poświęcone Sprawom Wychowania, Nauczania i Organizacji Szkolnictwa” 1938, R. LIII.
9. Ingarden R., Leopold Blaustein – teoretyk radia i filmu, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, R. IV, nr 3 (17).
10. Ingarden R., Max Scheler, „Przegląd Warszawski” 1922, t. IV, nr 13.
11. Ingarden R., Max Scheler (29.VIII.1874. – 19.V.1928.), „Przegląd Filozoficzny” 1928, R. 31, z. IV.
12. Ingarden R., Mścisław Wartenberg, „Dziennik Polski” 1938, R. IV, nr 111.
13. Ingarden R., O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J.F. Gierula, Kraków 1988.
14. Ingarden R., O pytaniach esencjalnych, w: idem, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972.
15. Ingarden R., Przemowienie radiowe na stulecie urodzin Edmunda Husserla, w: idem, Z badań nad filozofią wspołczesną, Warszawa 1963.
16. Ingarden R., Wspomnienie o prof. Zawirskim, „Dziennik Literacki” 1948, R. II, nr 18 (61).
17. Ingarden R., Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i tworca. Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński, J.E. Płomieński, Warszawa 1957.
18. Ingarden R., Wykłady z etyki, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził A. Węgrzecki, Warszawa 1989.
19. Ingarden R., Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury, w: idem, Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1970.
20. Korespondencja Izydory Dąmbskiej z Romanem Witoldem Ingardenem, listy przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Kęty 2018.
21. Korespondencja Romana Witolda Ingardena. Z dziejów „Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum”, listy przeczytali, przepisali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Kęty 2018.
22. Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim, listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Kęty 2016.
23. Kuliniak R., Pandura M., „Jestem filozofem świata”. (Kόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938, Kęty 2019.
24. Migasiński J., Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady, „Fenomenologia. Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego” 2006, nr 4.
25. Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.
26. Sancipriano M., Le langage de la création esthétique dans la phénoménologie, „Analecta Husserliana” 1991, t. XXXIII.
https://doi.org/10.1007/978-94-011-3762-1_14
27. Wartenberg M., Obrona metafizyki. Krytyczny wstęp do metafizyki, Kraków 1902.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

138

End page:

151

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: