Object

Title: Poetyka Ingardenowskich wspomnień hołdów oddawanych (nie tylko) fenomenologom

Creator:

Garlej, Beata

Date issued/created:

2020

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Blaustein L., Słuchacz samotny, czy publiczność radiowa?, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, R. IV, nr 3 (17). ; 2. Delacroix E., Dzienniki. Część druga (1854–1863), tekst franc. oprac. A. Joubin, tłum. J. Guze, J. Hartwig, Gdańsk 2007. ; 3. Eliot T.S., Cocktail party. Komedia (1950), w: idem, Cztery dramaty, przeł. W. Juszczak, red. przekładu i posłowie M. Heydel, Gdańsk 2016. ; 4. Garlej B., O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej, Kraków 2018. ; 5. Ingarden R., Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego, w: idem, Z badań nad filozofią wspołczesną, Warszawa 1963. ; 6. Ingarden R., Intuicja i intelekt u H. Bergsona. Przedstawienie teorii i próba krytyki, tłum. M. Turowicz, w: idem, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963. ; 7. Ingarden R., Ks. Konstanty Michalski. Uczony – filozof – człowiek, „Tygodnik Powszechny. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne” 1947, nr 34 (127). ; 8. Ingarden R., Lekceważenie pamięci, „Muzeum. Czasopismo Pedagogiczne, Poświęcone Sprawom Wychowania, Nauczania i Organizacji Szkolnictwa” 1938, R. LIII. ; 9. Ingarden R., Leopold Blaustein – teoretyk radia i filmu, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, R. IV, nr 3 (17). ; 10. Ingarden R., Max Scheler, „Przegląd Warszawski” 1922, t. IV, nr 13. ; 11. Ingarden R., Max Scheler (29.VIII.1874. – 19.V.1928.), „Przegląd Filozoficzny” 1928, R. 31, z. IV. ; 12. Ingarden R., Mścisław Wartenberg, „Dziennik Polski” 1938, R. IV, nr 111. ; 13. Ingarden R., O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J.F. Gierula, Kraków 1988. ; 14. Ingarden R., O pytaniach esencjalnych, w: idem, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972. ; 15. Ingarden R., Przemowienie radiowe na stulecie urodzin Edmunda Husserla, w: idem, Z badań nad filozofią wspołczesną, Warszawa 1963. ; 16. Ingarden R., Wspomnienie o prof. Zawirskim, „Dziennik Literacki” 1948, R. II, nr 18 (61). ; 17. Ingarden R., Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i tworca. Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński, J.E. Płomieński, Warszawa 1957. ; 18. Ingarden R., Wykłady z etyki, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził A. Węgrzecki, Warszawa 1989. ; 19. Ingarden R., Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury, w: idem, Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1970. ; 20. Korespondencja Izydory Dąmbskiej z Romanem Witoldem Ingardenem, listy przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Kęty 2018. ; 21. Korespondencja Romana Witolda Ingardena. Z dziejów „Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum”, listy przeczytali, przepisali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Kęty 2018. ; 22. Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim, listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Kęty 2016. ; 23. Kuliniak R., Pandura M., „Jestem filozofem świata”. (Kόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938, Kęty 2019. ; 24. Migasiński J., Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady, „Fenomenologia. Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego” 2006, nr 4. ; 25. Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017. ; 26. Sancipriano M., Le langage de la création esthétique dans la phénoménologie, „Analecta Husserliana” 1991, t. XXXIII. ; click here to follow the link ; 27. Wartenberg M., Obrona metafizyki. Krytyczny wstęp do metafizyki, Kraków 1902.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

138

End page:

151

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112740 ; oai:rcin.org.pl:112740 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Apr 20, 2020

In our library since:

Feb 7, 2020

Number of object content hits:

33

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/133862

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information