Object structure
Title:

Echo miłej przyjaźni. Drobiazg wierszowany wydobyty z teki dawno zapomnianych rękopisów

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Kaliszewski, Wojciech

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

wiersz okolicznościowy ; aplauz ; biblioteka ; kultura literacka na Kresach

References:

1. M. Pąkciński, Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena), „Napis” 2010, seria 16, s. 421–433.
2. S. Roszak, Koniec świata sarmackich erudytów, Toruń 2012, s. 112–116.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

174

End page:

179

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.11

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: