Obiekt

Tytuł: Od dyplomacji do konfrontacji : z genezy sowieckiej agresji na Finlandię w 1939 r.

Twórca:

Materski, Wojciech (1944- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 3 (2019) ; Studia i artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 135-155 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Finlandia była jednym z europejskich mniejszych państw opierających swoje bezpieczeństwo na systemie Ligi Narodów, jak też układach regionalnych. Starała się nade wszystko utrzymywać poprawne stosunki ze Związkiem Sowieckim, oparte na traktacie pokojowym z Tartu z 1920 r. Broniła się przed podejmowanymi przez Moskwę próbami osłabienia jego ustaleń, narzucenia rozwiązań ograniczających jej suwerenność. Takimi najdalej idącymi były żądania terytorialne, jak też zgody na rozmieszczenie na terytorium kraju garnizonów Armii Czerwonej, celem jakoby wzmocnienia jego bezpieczeństwa. W warunkach dokonanego przez Sowiety i III Rzeszę podziału stref wpływów (pakt Ribbentrop-Mołotow) skończył się etap presji dyplomatycznej, zaczęła otwarta agresja.

Bibliografia:

Bałaszow Je.A., Stiepakow W.N., Linia Mannerheima i sistiema finskoj dołgowriemiennoj fortifikacyi na karelskom pierieszejkie, Sankt Pietierburg 2000.
Barysznikow W.N., Ot prochładnogo mira k zimniej wojnie: Wostocznaja politika Finlandii w 1930-je gody, Sankt Pietierburg 1997.
Batowski H., Rok 1940 w dyplomacji europejskiej, Poznań 1981.
Bohlen Ch.E., Witness to History. 1929–1969, London 1973.
Churchill W.S., Druga wojna światowa, t. I, ks. 2, tłum. z ang. K.F. Rudolf, Gdańsk 1995.
Czechowski J., Wojna zimowa w ocenie fińskich historyków, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 3.
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2003.
Edwards R., White Death. Russia’s War on Finland 1939–40, London 2006.
Filippow K., Majniła. W diebriach łży, www.rkka.ru/analus/mainila2.htm (dostęp: 18 IV 2018).
Gor’kow Ju.A., Kreml. Stawka. Giensztab, Twer 1995.
Historia dyplomacji polskiej, t. V, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.
Kastory A., Finlandia w polityce mocarstw 1939–1940, Kraków 1993.
Klinge M., Bałtycki świat, tłum. z fiń. J. Suchoples, Helsinki 1998.
Kołłontaj A.M., Dipłomaticzeskije dniewniki 1922–1940, t. II, Moskwa 2001.
Kornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012.
Materski W., Problem rozgraniczenia Sowietów z Finlandią 1917–1922, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 4.
Mierieckow K., Pół wieku w mundurze, tłum. z ros. C. Czarnogórski, F. Czuchrowski, Warszawa 1971.
Paasikivi J.K., Am Rande einer Supermacht. Behauptung durch Diplomatie, red. G. Uexküll, Hamburg 1966.
Pullat R., Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym, tłum. z fiń. M. Galińska, Warszawa 1998.
Roberts J., Sfiery wlijanija i sowietskaja wnieszniaja politika w 1939–1945 gg.: Idieologija, rascziot i improwizacyia, „Nowaja i nowiejszaja istorija” 2001, nr 5.
Vihavainen T., Stalin i finy, tłum. z fiń. N.A. Kowalenko, Sankt Pietierburg 2000.
Sierpowski S., Liga Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984.
Şişcanu I., Şişcanu D., Pretenţiile teritoriale ale URSS faţă de Finlanda în anii 1938–1939, „Analele Ştiinţifice” 2009, t. V.
Sołonin M., 25 czerwca. Głupota czy agresja?, tłum. z ros. J. Redlich, Poznań 2011.
Strany Bałtii i Rossija: obszczestwa i gosudarstwa, red. D.Je. Furman, E.G. Zadorożniuk, Moskwa 2002.
Suomi J., Talvisodan tausta. Neuvostolitto Suomen ulkopolitikkas. 1937–1939, Helsinki 1973.
Sztemienko S.M., Gienieralnyj sztab w gody wojny, Moskwa 1968.
Tanner V., The Winter War. Finland against Russia 1939–1940, Stanford 1957.
Zimniaja wojna 1939–1940, kn. 1: Politiczeskaja istorija, red. O.A. Rżeszewskij, O. Vehviläinen, Moskwa 1999.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

155

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:115985 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.3.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji