Object

Title: Akcja dyplomatyczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu w świetle akt brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Creator:

Piper, Franciszek (1941– )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 3 (2019) ; Studia i artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 211-232 ; ill. ; Summary in Polish and English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the efforts of the Polish underground and diplomatic activities of the Polish government in London aimed at forcing the governments of the US and Great Britain with the support of other governments of the anti-Hitler coalition to issue a warning to the Germans against the effects of the murder of KL Auschwitz prisoners in the face of the approaching eastern front. As a result of the warning issued on 10 October 1944, Germany abandoned the murder of 7,000 prisoners who were unable to walk (mainly Jews, but also Poles and prisoners of other nationalities).

References:

Cyra A., Raport Witolda [Pileckiego], „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (Warszawa) 1991, nr 12.
Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzinskiego, wstęp i oprac. I. Paczyńska, Kraków 2013.
Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa 1970.
Młynarczyk J.A., Judenmord in Zentralpolen. Der Distrikt Radom im Generalgouvernement 1939–1945, Darmstadt 2007.
Smoleń K., Działalność ruchu oporu w zakresie dokumentacji zbrodni popełnionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, „Zeszyty Oświęcimskie” 1968, nr specjalny (1), s. XVII– XXXIII.
Strzelecki A., Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz, Oświęcim 1982.
Strzelecki A., Likwidacja obozu, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, t. V: Epilog, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 7–46.
Świebocki H., Auschwitz – czy w czasie wojny świat znał prawdę o obozie?, „Zeszyty Oświęcimskie” 1992, nr specjalny (4): Raporty uciekinierów z KL Auschwitz, Oświęcim 1992.
Świebocki H., Sporządzanie i gromadzenie dowodów zbrodni oraz ich ujawnianie, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, t. IV: Ruch oporu, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 113–163.
Ważniewski W., Marczewska K., W świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj, „Zeszyty Oświęcimskie” 1968, nr specjalny (1), s. V–XVI.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

3

Start page:

211

End page:

232

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115988 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.3.10

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information