Obiekt

Tytuł: Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. Legendarium Magdeburgense – utwory hagiograficzne i kalendarz

Twórca:

Sosnowski, Miłosz (1980- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 11--30 : tab.

Abstrakt:

Legendarium Magdeburgense (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Magdeb. 26 i 138) to pochodząca z połowy XV w. obszerna dwutomowa kolekcja hagiograficzna. Zawiera ona przeróbkę-skrót stosunkowo rzadkiego żywotu św. Wojciecha (inc. Nascitur) Brunona z Kwerfurtu w redakcji dłuższej (Bibliotheca hagiographica latina [dalej: BHL] 38), wybór z Miracula s. Adalberti (BHL 44, BHL 45), odpis Vita et Passio Brunonis (BHL 1471b, BHL 1472), pasję tzw. Pięciu Braci w wersji Kosmasa (BHL 1148) oraz wypis z epitome kroniki Kosmasa znanej dotąd z jednego zaledwie kodeksu. Artykuł poświęcony jest przede wszystkim kopii pierwszego z tych utworów, jej miejscu w tradycji rękopiśmiennej oraz datowaniu przeróbki. Towarzyszy temu krótka analiza odmianek utworu drugiego oraz uwagi dotyczące pozostałych wymienionych utworów i zapisek kalendarzowych o będących ich bohaterami świętych. W tle poczyniono też uwagi na temat sposobu pracy kompilatorów Legendarium Magdeburgense.

Bibliografia:

Albrecht S., Drei neue Handschriften des sog. Chronicon hungarico-polonicum, St. Źródł., 53, 2015, s. 111–121 ; Albrecht S., Three New Manuscripts of the so Called [sic!] Chronicon hungaro-polonicum, w: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations, red. D. Bagi, G. Barabás, Z. Máté, Pécs 2016, s. 119–141 ; Bláhová M., Cronica Boemorum auctore canonico S. Blasii Brunsvicensi, w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, red. G. Dunphy, Leiden–Boston 2010 [dostęp: 10.11.2017] ; Corpus Antiphonalium Officii, red. R.-J. Hesbert, t. 1–6, Roma 1963–1979 ; Danielski W., Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, przyg. do dr. i wstęp J.J. Kopeć CP, Lublin 1997 ; Davy M.M., Introduction, w: Un traité de la vie solitaire. Epistola ad fratres de Monte-Dei de Guillaume de Saint-Thierry, wyd. M.M. Davy, Études de philosophie médiévale, t. 29, Paris 1940, s. 11–185 ; Déchanet J.-M., Les manuscrits de la Lettre aux Frères du Mont-Dieu de Guillaume de Saint-Thierry et le problème de la «préface» dans Charleville 114, „Scriptorium”, 8, 1954, nr 2, s. 236–258 ; Delehaye H., Étude sur le légendier romain. Les saints de novembre et de décembre, Subsidia Hagiographica, t. 23, Brussels 1936 ; Drelicharz W., Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012 ; Das Erzbistum Magdeburg, t. 1: Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, oprac. G. Wentz, G. Schwineköper, Germania Sacra AF, t. 1, cz. 1, Berlin–New York 1972 ; Grotefend H., Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, t. 2, cz. 1, Hannover 1892 ; Holder-Egger O., Über die Braunschweiger und Sächsische Fürstenchronik und verwandte Quellen, „Neues Archiv”, 17, 1892, s. 159–184 ; Hosák L., Šrámek R., Místní jména na Moravě a ve Slezsku, t. 2, Praha 1980 ; Jiroušková L., Der heilige Wikingerkönig Olav Haraldsson und sein hagiographisches Dossier. Text und Kontext der Passio Olavi (mit kritischer Edition), t. 1, Mittellateinische Studien und Texte, t. 46, Leiden–Boston 2014 ; Kade R., [wstęp do wyd.] Brunonis Vita Quinque Fratrum, w: MGH SS, t. 15, cz. 1, Hannoverae 1888, s. 709–716 ; Kessel E., Die Magdeburger Geschichtschreibung im Mittelalter bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts, „Sachsen und Anhalt”, 7, 1931, s. 110–183 ; Kozłowska A., Leksyk dotyczący Boga w żywotach św. Wojciecha, „Studia Warmińskie” 27, 1990, s. 157–165 ; Leonavičiūtė I., Magdeburgo arkivyskupų darbai. Šv. Brunono Kverfurtiečio Darbų knygos (Liber Gestorum) klausimas, „Lietuvos istorijos studijos”, 35, 2015, s. 9–23 ; Leszczyński J., The Part Played by the Countries of the Crown of St. Wenceslaus and by Hungary in the Freedom Ideology of the Polish Gentry (1572–1648), w: Otázky dějin střední a východní Evropy II, red. F. Hejl, J. Kolejka, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, t. 203, Brno 1975 ; Ludwig F., Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, t. 1: Catalogue Raisonné der Quellen, cz. 2: Handschriften in Mensural-Notation, wyd. L. Dittmer, Musicological Studies, t. 26, New York–Hildesheim 1978 ; Die Manuscripta Magdeburgica der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, t. 1, oprac. U. Winter, Wiesbaden 2001; t. 2, oprac. U. Winter, K. Heydeck, Wiesbaden 2004 ; Mentzel-Reuters A., Literaturbericht Handschriftenkataloge, „Deutsches Archiv”, 60, 2004, nr 1, s. 201–232 ; Nass K., Wolfenbütteler Funde, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 49, 1993, nr 1, s. 165–169 ; Ochałówna C., Bitwa grunwaldzka w poezji polsko-łacińskiej XV wieku, „Małopolskie Studia Historyczne”, 3, 1960, nr 1–2, s. 81–106 ; Schmidt P.G., Lateinische Literatur Magdeburgs von ottonischer zu staufischer Zeit, w: Der Magdeburger Dom. Ottonische Gründung und staufischer Neubau, red. E. Ullmann, Lepzig 1989, s. 220–225 ; Sosnowski M., Nowe świadectwa rękopiśmienne „Żywota drugiego św. Wojciecha” w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach, St. Źródł. 55, 2017, s. 79–100. ; Sosnowski M., Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha. Tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk, Poznań 2013 ; Voigt H.G., Eine neuerdings wiederentdeckte mittelalterliche Lebensbeschreibung des Preußenmissionars Brun von Querfurt, „Sachsen und Anhalt”, 3, 1927, s. 87–134 ; Węcowski P., Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2, Kraków 2014 ; Wilmart A., La Préface de la ‘Lettre aux Frères du Mont-Dieu’, „Revue Bénédictine”, 36, 1924, nr 1–4, s. 229–247 ; Winter U., Das Legendarium Magdeburgense in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz (Mss. Magdeb. 26 und 138), w: Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag, t. 1, red. P.J. Becker, E. Bliembach, H. Nickel, R. Schipke, G. Staccioli, Berlin 2000, s. 320–327 ; Zwierlein O., Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycarpianum, t. 1, Berlin–Boston 2014

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

30

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116144 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.01

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji