Obiekt

Tytuł: Dwuwiersz o Mieszku III Starym : przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5)

Twórca:

Rutkowski, Rafał (1986– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 31-45

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule podjęto analizę dwuwiersza Wincentego Kadłubka o Mieszku Starym szukającym stronników przeciwko Leszkowi Białemu. Pierwszym zaprezentowanym zagadnieniem jest refleksja nad literalnym znaczeniem strofy, a następnie źródeł, z których kronikarz mógł ją zapożyczyć. Ostatnią poruszoną kwestią jest sposób przedstawienia Mieszka w IV księdze Kroniki.

Bibliografia:

Arnold J.J., Theoderic’s Invincible Mustache, „Journal of Late Antiquity”, 6, 2013, nr 1, s. 152–183
Austin H.D., Germanic Words in Uguiccione’s Lexicon, „Speculum”, 23, 1948, nr 2, s. 273–283
Balzer O., Studyum o Kadłubku, w: tenże, Pisma pośmiertne, t. 1–2, Lwów 1934–1935
Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 2002
Bieniak J., Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33–52
Bieniak J., Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku, w: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. K.R. Prokop, Kraków 2001, s. 21–48
Drelicharz W., Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012
Du Cange Ch. du Fresne, Glossarium mediæ et infi rmæ latinitatis, t. 1–10, Niort 1883–1887
Gawlas S., O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, wyd. 2, Warszawa 2000
Gronowska A., Fabuły rycerskie w Gesta ducum sive principum Polonorum Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.), niepublikowana praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej UW, Warszawa 2009
Kasperski R., Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI–VII w.), Warszawa 2017
Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002
Pawłowski K., Retoryka starożytna w Kronice Wincentego Kadłubka. Sztuka narracji, Kraków 2003 Przybył M., Mieszko III Stary, Poznań 2002
Skibiński E., Mieszko czy Kazimierz? W sprawie sporu o inspiratora mistrza Wincentego, w: Nihil superfl uum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofi arowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, Poznań 2000, s. 167–174
Skibiński E., Walka o władzę w kronice Mistrza Wincentego. Mieszko Stary i Kazimierz Sprawiedliwy, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 47–56
Walther H., Proverbia sensentiaeque latinitatis medii aevi, t. 1–6, Göttingen 1963–1969
Żmudzki P., Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografi i Polski i Rusi, Wrocław 2009

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

45

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116145 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.02

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji