Obiekt

Tytuł: The summary of Metrica Regni Poloniae no. 139 dated to 1595

Twórca:

Chłapowski, Krzysztof (1947- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 211-216 : il.

Abstrakt:

Artykuł referuje prace prowadzone nad edycją Metryki Koronnej w formie regestów w języku polskim, zgodnie z zasadami ustalonymi w 1999 r. Księgi tej serii źródłowej zawierają wpisy dokumentów wystawionych w imieniu króla dotyczących wszelkich spraw, w których decyzja należała do króla. Zostało tu oblatowanych, inserowanych, streszczonych lub tylko wspomnianych 35 dokumentów wystawionych przez poprzedników Zygmunta III na tronie. Księga nr 139 to czwarta z sześciu ksiąg kancelarii mniejszej Jana Tarnowskiego, obejmująca 430 wpisów, niemal wyłącznie po łacinie. Ich największa liczba przypada na marzec, czyli okres obradowania sejmu. Edycja jest opatrzona przypisami i indeksem.

Bibliografia:

Chłapowski K., Sumaryzacja Metryki Koronnej po polsku, “Arcana”, 92/93 (2/3), 2010, p. 41–49
Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, ed. K. Lepszy, Wrocław 1953
Krawczuk W., Kancelaria Koronna a Sejm Walny. Instructuarium, Warszawa 1995
Krawczuk W., Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995
Krawczuk W., Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 2002
Krawczuk W., Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, St. Hist., 36, 1993, p. 149–164

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

211

Strona końc.:

216

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116152 ; 0081-7147 ; 2451-1331

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji