Object

Title: Consequences of earlier drainage work for vertebrate fauna

Creator:

Witkowski, Józef

Date issued/created:

1995

Resource Type:

Chapter

Group publication title:

Ecological aspects of land reclamation

Contributor:

Polish Academy of Sciences. Committee for Nature Conservation

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 46-47 ; ISBN 83-901236-1-4

References:

Backel T. 1964. Populacje ryb w systemie rzeki Drwęcy. Rocz. Nauk Roln. B, 84: 193-214. ; Berger L. 1987. Impact of agriculture intensification on Amphibia. Proc. IVth Ord. Gen. Meet. SEH3, s. 79-82. ; Berger L. 1989. Disappearance of Amphibian larvae in the agricultural landscape. Ecol. Internat. Bull. 17: 65-73. ; Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J., Jesionowski J., Nawrocki P., Winiecki A. 1984. Ptaki torfowisk niskich Kotliny Biebrzańskiej. Acta Orn. 20: 1—108. ; Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J. 1985. Changes in bird communities as the effect of peatland management. Pol. Ecol. Stud. 11: 79-85. ; Gębczyńska Z., Raczyński J. 1994. Wpływ melioracji torfowisk w dolinie Biebrzy i Narwi na zespoły drobnych ssaków. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu, nr 246, Konferencje III, t. I, s. 63-78. ; Kaniecki A. 1992. Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 lat i zmiany stosunków wodnych. Mat. Konf. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na obszarach rolniczych w regionie Wielkopolski, s. 73-80. ; Kollibay P. 1906. Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau. ; Kozikowska Z. 1984. Struktura i rozmieszczenie ryb w Biebrzy, dopływach i wybranych starorzeczach. Acta Univ. Wratisl. Pr. Zool. 14: 111-133. ; Penczak T. 1968a. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Ia. Hydrografia i rybostan Bzury i dopływów. Acta Hydrobiologica Kraków, 10, 4: 471-497. ; Penczak T. 1968b. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Ib. Hydrografia i rybostan Pilicy i dopływów. Acta Hydrobiologica Kraków, 10: 499-521. ; Penczak T. 1969. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Ic.. Hydrografia i rybostan Warty i dopływów. Acta Hydrobiologica 11: 69-118. ; Robien P. 1928. Die Vogelwelt Pommerns. Abh. Ber. Naturf.Ges. Stettin 9: 1-94. ; Tanczanowski W. 1882. Ptaki krajowe I-II. Kraków. ; Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebiete. I-II. Königsberg/Berlin. ; Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ; Witkowski A. 1984a. Structure of communities and biomass of ichthyofauna in the Biebrza river, its old river-beds and affluents. Polish Ecological Studies 10: 447-474. ; Witkowski A. 1984b. Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. II. Materiały do znajomości rybostanu i przegląd gatunków.Fragmenta Faunisticą 28:137-184.

Start page:

37

End page:

48

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118621 ; oai:rcin.org.pl:118621

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. II 6172, II 6173

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/135960

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information