Object structure

Name:

gwóźdź, żelazny

Other names:

Kalisz-Zawodzie : dokumentacja materiału zabytkowego - rysunki zabytków wydzielonych

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

VI401B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

0,45 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Characteristics of the object- raw material:

żelazo

Characteristics of the object- length:

8,3 cm

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Data:

1959

ID:

KR/1959/119

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie Grodzisko ; dokumentacja terenowa ; zabytek ruchomy ; gwóźdź ; żelazny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN ;

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: