Obiekt

Tytuł: Analiza policy-mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2014

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

28 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 28

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest gra fiskalno-monetarna. W tej grze władze fiskalne i monetarne podejmują decyzje wyboru optymalnej strategii z punktu widzenie realizacji swoich celów ekonomicznych. Opracowano model makroekonomiczny, który z jednej strony opisuje mechanizm cyklu koniunkturalnego i pozwala śledzić przebieg koniunktury gospodarczej w czasie, z drugiej odzwierciedla wpływ instrumentów polityki monetarnej i fiskalnej na gospodarkę. Przeprowadzono szereg obliczeń symulacyjnych modelu oraz eksperymentów komputerowych dotyczących gry. Wyznaczono i analizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha. Uzyskane wyniki pokazują, że w ogólnym przypadku wpłaty wyznaczone zgodnie z równowagą Nasha nie są Pareto optymalne. Wykorzystując metody optymalizacji wielokryterialnej wyznaczono i przeanalizowano Pareto optymalne rozwiązania kooperacyjne. Mogą być one osiągnięte w przypadku koordynacji i wspólnego uzgodnienia polityk władz fiskalnych i monetarnych.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:110599

Źródło:

RB-2014-45

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji