RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Planation surfaces in the Polish Carpatians: myth or reality?

Creator:

Zuchiewicz, Witold (1955– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

178 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adams, G. (ed.) (1975), Planation Surfaces, Benchmark Papers in Geology, 22, Stroudsburg, PA, Dowden, Hutchinson and Ross, 1–476.
2. Allen, Ph. A. (2008), Time scales of tectonic landscapes and their sediment routing systems, in Gallagher, K., Jones, S. J. and Wainwright, J. (eds.), Landscape Evolution: Denudation, Climate and Tectonics over Different Time and Space Scales, Geological Society, London, Special Publications, 296: 7–28.
3. Anczkiewicz, A.A., Zattin, M. and Środoń, J. (2005), Cenozoic uplift of the Tatras and Podhale basin from the perspective of the apatite fission track analyses, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 25: 261–264.
4. Babault, J., Bonnet, S., Van Den Driessche, J. and Crave, A. (2007), High elevation of low-relief surfaces in mountain belts: does it equate to post-orogenic surface uplift? Terra Nova, 19: 272–277.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3121.2007.00746.x -
5. Bac-Moszaszwili, M. (1993), Struktura zachodniego zakończenia masywu tatrzańskiego [Structure of the western termination of the Tatra massif], Annales Societatis Geologorum Poloniae, 63: 167–193.
6. Bac-Moszaszwili, M. (1995), Diversity of Neogene and Quaternary tectonic movements in the Tatra Mountains, Folia Quaternaria, 66: 131–144.
7. Bashenina, N. V., Mirnova, A. V. and Talskaya, N. N. (1969), Block tectonics of the Carpathians and its reflection in the relief, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 3: 45–60.
8. Baumgart-Kotarba, M. (1973), Polycyclic mountain ridges in the Flysch Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 7: 41–51.
9. Baumgart-Kotarba, M. (1974), Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych [Development of mountain ridges in the flysch Carpathians], Prace Geograficzne 106, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 1–133.
10. Baumgart-Kotarba, M. (1983), Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala) [Channel and terrace formation due to differential tectonic movements (with the eastern Podhale Basin as example)], Prace Geograficzne 145, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 1–145.
11. Baumgart-Kotarba, M. (1996), On origin and age of the Orawa Basin, West Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 30: 101–116.
12. Baumgart-Kotarba, M., Gilewska, S. and Starkel, L. (1976), Planation surfaces in the light of the 1: 300,000 geomorphological map of Poland, Geographia Polonica, 33: 5–22.
13. Baumgart-Kotarba, M. and Král, J. (2002), Young tectonic uplift of the Tatra Mts. (fission track data and geomorphological arguments), in Michalik, J., Šimon, L. and Vozár, J. (eds.), Proceedings of the XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 1st-4th Sept. 2002, Geologica Carpathica, 53, Special Issue, CD-Rom, 4 pp. (not paginated).
14. Bąk, K. (1989), W sprawie poziomów zrównań w dorzeczu Białki, w Tatrach Wysokich [In the case of planation surfaces in the Białka drainage in the High Tatra Mountains], FoliaPMCid:PMC2247284 Geographica, series geographica-physica, 21: 93–115.
15. Bíl, M., Krejčí, O., Franců, J., Hrouda, F. and Přichystal, A. (2004), Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38: 59–66.
16. Bizubová, M. (1998), Časovo-priestorové zmeny Západných Karpat v neogéne a denudačná chronológia [Temporal-spatial changes of the Western Carpathians in the Neogene and denudational chronology], Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 2: 290–297.
17. Bizubová, M. and Minár, J. (1992), Some new aspects of denudation chronology of West Carpathians, in Stankoviansky, M., (ed.), Abstracts of Papers, International Symposium "Time, Frequency and Dating in Geomorphology", Tatranská Lomnica – Stará Lesná, June 16–21, 1992, Bratislava.
18. Brud, S. (2004), Palaeogeography of the western Sandomierz Basin in Late Neogene and Early Quaternary times (Carpathian Foredeep, South Poland), Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 63–93.
19. Brud, S. and Worobiec, G. (2003), Wyniki badań makroszczątków roślin z serii witowskiej (południowa Polska) [Results of investigations on plant macroremains found in deposits of the Witów Series (southern Poland)], Przegląd Geologiczny, 51 (5): 392–401.
20. Burchart, J. (1972), Fission-track age determinations of accessory apatite from the Tatra Mts., Poland, Earth and Planetary Science Letters, 15: 418–422.
http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(72)90041-6 -
21. Calvet, M. and Gunnell, Y. (2008), Planar landforms as markers of denudation chronology: an inversion of East Pyrenean tectonics based on landscape and sedimentary basin analysis, in Gallagher, K., Jones, J. and Wainwright, J. (eds.), Landscape Evolution: Denudation, Climate and Tectonics over Different Time and Space Scales, Geological Society, London, Special Publications, 296: 147–166.
22. Cieszkowski, M., Witek, K. and Wójcik A. (1977), Nowe stanowisko osadów miocenu koło Dubiecka [New locality of the Miocene from the vicinities of Dubiecko], Przegląd Geologiczny, 25 (7): 363–366.
23. Cisek, B. and Czernicki, J. (1964), Budowa geologiczna i rozwój facjalny miocenu strefy zewnętrznej przedgórza Karpat środkowych (in Polish), Geofizyka i Geologia Naftowa, 8–9.
24. Clark, M. K., Maheo, G., Saleeby, J. and Farley, K. A. (2005), The non-equilibrium landscape of the southern Sierra Nevada, California, GSA Today, 15: 4–10.
http://dx.doi.org/10.1130/1052-5173(2005)015[4:TNLOTS]2.0.CO;2 -
25. Činčura, J. (1967), Ein Beitrag zum Alter des Flussniveaus in den Westkarpaten, Geografický Časopis, 19 (4): 316–326.
26. Daníšík, M., Pánek, T., Matýsek, D., Dunkl, I. and Frisch, W. (2008), Apatite fission track and (U-Th)/He dating of teschenite intrusions gives time constraints on accretionary processes and development of planation surfaces in the Outer Western Carpathians, Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge, 52: 273–289.
27. Davis, W. M. (1911), The Colorado Front range, a study on physiographic presentation, Annals of the Association of American Geographers, 1: 21–83.
http://dx.doi.org/10.1080/00045601109357005 -
http://dx.doi.org/10.2307/2560844 -
28. Demediuk, N. S. (1983), Poverkhnosti vyravnivania Ukrainskikh Karpat i ikh predgorii [Planation surfaces in the Ukrainian Carpathians and in their promontories], Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 16: 3–14.
29. Demediuk, M. S. (1994), Morfostruktury i morfoskulptury teritorii karpatskogo geodinamichnogo poligonu [Morphostructures and morphosculptures of the Carpathian geodynamic test area], in Ostrovskiy, A. (ed.), Mizhnarodnyi sympozium "Geodinamika girskikh sistem Evropy" (tezy dopovidey), Lviv – Yaremche 10–17 IV 1994 r., Lviv, Golovnoe upravlenie geodezii, kartografii ta kadastru Ukrainy, 17, [in Ukrainian].
30. Dżułyński, S., Krysowska-Iwaszkiewicz, M., Oszast, J. and Starkel, L. (1968), O staroczwartorzędowych żwirach w Kotlinie Sandomierskiej [On Lower Quaternary gravels in the Sandomierz Basin], Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2: 63–75.
31. Fairbridge, R. W. and Finkl, C. W. (1980), Cratonic erosional unconformities and peneplains, Journal of Geology, 88: 69–86.
http://dx.doi.org/10.1086/628474 -
32. Fleszar, A. (1914), Próba morfogenezy Karpat położonych na północ od Krosna [Morphogenesis of the Carpathians situated north of Krosno], Kosmos, 39: 99–121, [in Polish, French summary].
33. Fodor, L., Csontos, L., Bada, G., Györfi, I. and Benkovics, L. (1999), Tertiary tectonic evolution of the Pannonian Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data, in Durand, B., Jolivet, L., Horvath, F. and Seranne, M. (eds.), The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen, Geological Society, London, Special Publications, 156: 295–334.
34. Fusan, O., Ibrmajer, J. and Plančar, J. (1979), Neotectonic blocks of the West Carpathians, in V. Babuška, V. and Plančar, J. (eds.), Geodynamic investigations in Czechoslovakia, Bratislava, VEDA, 187–192.
35. Geological Time Scale (2008), International Commission on Stratigraphy.
36. Gilewska, S. (1987), The Tertiary environment in Poland, Geographia Polonica, 53: 19–41.
37. Głazek, J. (1996), Kras i jaskinie Tatr Polskich, stan i perspektywy badań [Karst and caves of the Polish Tatra Mountains, state of knowledge and perspectives], in Kotarba, A. (ed.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek [The Nature of the Tatra National Park and Man] , Vol. 1, Nauki o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków – Zakopane, 31–44.
38. Golonka, J., Pietsch, K., Marzec, P., Stefaniuk, M., Waśkowska, A. and Cieszkowski, M. (2009), Tectonics of the western part of the Polish Outer Carpathians, Geodinamica Acta, 22: 127–143.
http://dx.doi.org/10.3166/ga.22.127-143 -
39. Gubbels, T. L., Isacs, B. L. and Farrar, E. (1993), High-level surfaces, plateau uplift, and foreland development, Bolivian Central Andes, Geology, 21: 695–698.
http://dx.doi.org/10.1130/0091-7613(1993)021<0695:HLSPUA>2.3.CO;2 -
40. Haczewski, G., Kukulak, J. and Bąk, K. (2007), Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Geology and relief of the Bieszczady National Park], Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 468: 1–155.
41. Harčár, J. (1975), Anteil der Tektonik und der Quartär-geologischen und morphologischen Entwicklung des Hron-Hügellandes und des Žitava-tales, Geografický Časopis, 27: 25–29.
42. Henkiel, A. (1969), Ewolucja morfologiczna dorzecza Strwiąża [Morphologic evolution of the drainage basin of the Strwiąż river], Annales UMCS, Section B, 24 (4): 99–140.
43. Henkiel, A. (1977), Zależność rzeźby Karpat Zewnętrznych od budowy geologicznej jednostek fliszowych i ich głębokiego podłoża (na przykładzie wschodniej części Karpat polskich) [Morphology of the Outer Carpathians versus geological structure of flysch units and their deep basement; on the example of the eastern portion of the Polish Carpathians], Rozprawy habilitacyjne UMCS, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1–100, [in Polish].
44. Henkiel, A. (1977–78), O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych [The origin of the relief of the Polish Flysch Carpathians], Annales UMCS, Section B, 32–33 (1): 1–35.
45. Hurai, V., Świerczewska, A., Marko, F., Tokarski, A. K. and Hrušecký, I. (2000), Paleofluid temperatures and pressures in Tertiary accretionary prism of the Western Carpathians, Slovak Geological Magazine, 6: 194–197.
46. Jíříček, R. (1979), Tectogenetic development of the Carpathian arc in the Oligocene and Neogene, in Mahel, M. (ed.), Tectonic Profiles through the West Carpathians, Bratislava, Geologický Ústav D. Štura, 205–214.
47. Klimaszewski, M. (1934), Z morfogenezy Polskich Karpat Zachodnich [Morphogenesis of the Polish Western Carpathians], Wiadomości Geograficzne, 12 (5–9): 30–41, [in Polish, French summary].
48. Klimaszewski, M. (1937), Morfologia i dyluwium doliny Dunajca od Pienin po ujście [Morphologie und Diluvium des Dunajec-Tales von den Pieninen bis zur Mündung], Prace Instytutu Geograficznego UJ, 18: 1–54.
49. Klimaszewski, M. (1965), Dévéloppement géomorphologique des Carpathes Occidentales polonaises, Geographia Polonica, 9: 15–32.
50. Klimaszewski, M. (1966), Views on the geomorphological development of the Polish Western Carpathians during the Quaternary, in: Geomorphological Problems of Carpathians, Vol. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 51–88.
51. Klimaszewski, M. (1967), Polskie Karpaty Zachodnie w okresie czwartorzędowym [Polish Western Carpathians in Quaternary period], in Galon, R. and Dylik, J. (eds.), Czwartorzęd Polski [Quaternary of Poland], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 431–497, [in Polish].
52. Klimaszewski, M. (1987), O rozwoju geomorfologicznym Karpat Zachodnich [Geomorphic development of the Western Carpathians], Przegląd Geograficzny, 59: 405–419 [in Polish].
53. Klimaszewski, M. (1988), Rzeźba Tatr polskich [Morphology of the Polish Tatra Mountains], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1–668, [in Polish].
54. Kotulová, J., Biroň, A. and Soták, J. (1998), Organic and illite-smectite diagenesis of the Central Carpathian Paleogene basin: implications for thermal history, Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geological Association, Vienna, 30 Aug. – 2 Sept., 1998, 293.
55. Kováč, M. (2000), Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne: nový pohl'ad na neogénne panvy Slovenska [Geodynamic, palaeogeographic and structural development of the Carpathian-Pannonian area in the Miocene: a new view on the Neogene basins in Slovakia], Bratislava, VEDA, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, 1–202, [in Slovak].
56. Kováč, M., Andreyeva-Grigorovich, A., Bajraktarević, Z., Brzobohatý, R., Filipescu, S., Fodor, L., Harzhauser, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Pavelić, D., Rögl, F., Saftić, B., Sliva, L. and Studencka, B. (2007), Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes, Geologica Carpathica, 58: 579–606.
57. Kováč, M., Král, J., Márton, E., Plašienka, D. and Uher, P. (1994), Alpine uplift history of the Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and structural data, Geologica Carpathica, 45: 83–96.
58. Krawczyk, A. and Zuchiewicz, W. (1989), Regionalna zmienność parametrów fizjograficznych zlewni i ich związek z budową geologiczną dorzecza Dunajca, polskie Karpaty Zachodnie [Regional variability of physiographic parameters of catchment areas and their relation to geological structure of the Dunajec drainage basin, Polish West Carpathians], Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 14 (3): 5–38.
59. Książkiewicz, M. (1972), Karpaty [The Carpathians], in Pożaryski, W. (ed.), Budowa geologiczna Polski [Geological structure of Poland], Vol. 4, Part 3, Tektonika, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1–228.
60. Kukulak, J. (1991), Udział tektoniki w rozwoju poziomów grzbietowych Zachodniego Podhala [Influence of tectonics on ridge levels development in the Western Podhale], Folia Geographica, series geographica-physica, 22: 87–102.
61. Kukulak, J. (1993), Przejawy aktywności ruchów pionowych w rzeźbie zachodniego Podhala [The reflection of vertical crustal movements in morphology of the Western Podhale region, South Poland], Folia Quaternaria, 64: 151–164.
62. Kukulak, J. (2004), Neotectonics and planation surfaces in the High Bieszczady Mountains (Outer Carpathians, Poland), Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 339–350.
63. Kuśmierek, J. (1990), Zarys geodynamiki centralnokarpackiego basenu naftowego [Outline of geodynamics of Central Carpathian oil basin], Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie, 135: 1–85.
64. Kvaček, Z., Kováč, M., Kovar-Eder, J., Doláková, N., Jechorek, H., Parashiv, V., Kováčová, M. and Sliva, L. (2006), Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Parathethys, Geologica Carpathica, 57: 295–310.
65. Lacika, J. (2004), Neotectonic evolution of the West Carpathian drainage basins in Slovakia, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38: 23–47.
66. Lacika, J. and Urbánek, J. (1998), Morphostructures of the West Carpathians of Slovakia, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 32: 60–67.
67. Lukniš, M. (1962), Die Reliefentwicklung der Westkarpaten, Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Mathematik-Naturwissenschaften, 11 1. : 1235–1244.
68. Lukniš, M. (1964), Pozostatky po staršich povrchov zarovnávania reliéfu v československých Karpatoch [Remnants of old planation surfaces in the Czechoslovak Carpathians], Geografický Časopis, 16 (3): 289–298, [in Slovak, German summary].
69. Łańcucka-Środoniowa, M. (1963), Stan badań paleobotanicznych nad miocenem Polski poludniowej [Palaeobotanical investigations on the Miocene of southern Poland], Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 33: 129–158.
70. Łańcucka-Środoniowa, M. (1979), Macroscopic plant remains from the freshwater Miocene of the Nowy Sącz Basin (West Carpathians, Poland), Acta Palaeobotanica, 20 (1): 3–117.
71. Łój, M., Madej, J., Porzucek, S. and Zuchiewicz, W. (2009), Monitoring geodynamic processes using geodetic and gravimetric methods: An example from the Western Carpathians (South Poland), Kwartalnik AGH, Geologia, 35 (2): 217–247.
72. Maćkowski, T., Kuśmierek, J., Reicher, B., Baran, U., Kosakowski, P., Łapinkiewicz, A. P., Machowski, G., Papiernik, B., Szczygieł, M., Zając, A. and Zych, I. (2009), Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich [Two-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians], Kwartalnik AGH, Geologia, 35 (4/1): 191–222.
73. Malarz, R. (1974), Próba określenia wieku beskidzkiej powierzchni zrównania [An attempt to define the age of the Beskidy planation surface], Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 55, Prace Geograficzne, 6: 93–100.
74. Malarz, R. (1992), Etap denudacyjny w polskich Karpatach fliszowych [Denudational stage in the Polish Flysch Carpathians], Prace Monograficzne WSP w Krakowie, 150: 1–158 [in Polish].
75. Malarz, R. and Ziętara, T. (1975), On the age of the Beskid planation surface in the Western Beskidy Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 9: 125–133.
76. Mazúr, E. (1963), Žilinska Kotlina a prilahle pohoria (geomorfologia a kvarter) [The Žilina Basin and the adjacent mountains (geomorphology and Quaternary era)], Bratislava, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, 1–186.
77. Mazúr, E. (1965), Major features of the West Carpathians in Slovakia as a result of young tectonic movements, in Mazúr, E. and Stehlik, O. (eds.), Geomorphological Problems of Carpathians, 1, Bratislava, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, 9–53.
78. Mazúr, E. (1979), Morfoštruktúry Zapadných Karpát a ich vyvoj [Morphostructures of the Western Carpathians and their development], Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographia, 17: 21–34.
79. Mazúr, E. and Činčura, J. (1975), Poverkhnosti vyravnivaniya Zapadnykh Karpat [Planation surfaces in the Western Carpathians], Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 9: 27–36.
80. Mazzoli, S., Jankowski, L., Szaniawski, R. and Zattin, M. (2010), Low-T thermochronometric evidence for post-thrusting (< 11 Ma) exhumation in the Western Outer Carpathians, Poland, Comptes Rendus Geoscience, doi: 1. 1016/j.crte.2009.11.001
81. Migoń, P. (2004a), Peneplain, in Goudie, A. S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 2, London, Routledge, 771–772.
82. Migoń, P. (2004b), Planation surface, in: Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 2, London, Routledge, 788–792.
83. Minár, J. (2003), Stredohorská roveň v Západných Karpatoch ako tektoplén: náčrt pracovnej hypotézy [Intramontane planation surface in the Western Carpathians as a tectoplain: an outline of a working hypothesis], Geografický Časopis, 55: 141–158.
84. Minár, J., Bizubová, M. and Gallay, M. (2004), General aspects of denudation chronology of the West Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38: 5–22.
85. Mojski, J. E. (2005), Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy [Poland in Quaternary times. An outline of morphogenesis], Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1–404, [in Polish].
86. Neubauer, F., Cloetingh, S., Dinu, C., and Mocanu, V. (1997), Tectonics of the Alpine-Carpathian-Pannonian region: introduction, Tectonophysics, 272: 93–96.
http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00253-3 -
87. Oberlander, T. M. (1989), Slope and pediment systems, in Thomas, D. S. G. (ed.), Arid Zone Geomorphology, London, Belhaven, 56–84.
88. Obuchowicz, Z. (1963), Budowa geologiczna przedgórza Karpat Środkowych [Geological structure of the Carpathian foreland], Prace Instytutu Geologicznego, 30: 321–350.
89. Oszast, J. and Stuchlik, L. (1977), Roślinność Podhala w neogenie [The Neogene vegetation of the Podhale (West Carpathians, Poland)], Acta Palaeobotanica, 18 (1): 45–86.
90. Oszczypko, N. (1996), Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego [The Miocene dynamics of the Carpathian Foredeep in Poland], Przegląd Geologiczny, 44 (10): 1007–1018.
91. Oszczypko, N. (1997), The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland), Przegląd Geologiczny, 45: 1054–1063.
92. Oszczypko, N., Krzywiec, P., Popadyuk, I. and Peryt, T. (2005), Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine): Its Sedimentary, Structural, and Geodynamic Evolution, in Golonka, J. and Picha, F. (eds), The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, American Association of Petroleum Geologists Memoir, 84: 261–318.
93. Oszczypko, N. and Ślączka, A. (1985), An attempt to palinspastic reconstruction of Neogene basins in the Carpathian Foredeep, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 55: 55–75.
94. Oszczypko, N., Ślączka, A. and Żytko, K. (2008), Regionalizacja tektoniczna Polski – Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie [Tectonic subdivision of Poland: Polish Outer Carpathians and their foredeep], Przegląd Geologiczny, 56: 927–935.
95. Oszczypko, N., Tomaś, A. and Zuchiewicz, W. (1993), Rola kompakcji w ocenie mobilności neotektonicznej pogórzy karpackich [Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothills], Przegląd Geologiczny, 41: 411–416.
96. Pawłowski, S. (1916), W sprawie wieku nowszej rzeźby polskich Karpat fliszowych [To the age of younger relief of the Polish Flysch Carpathians], Sprawozdania Komisji Fizjograficznej AU, 50: 1–12 [in Polish, German summary].
97. Pécsi, M. (1994), Landform evolution model of alternating erosional-accumulational geomorphic surfaces, in: Abstracts, Visegrad, Carpatho-Balkan Geomorphological Commission, 17–18.
98. Pécsi, M., Scheuer, G., Schweitzer, F., Hahn, G. and Pevzner, M. (1985), Neogene-Quaternary geomorphological surfaces in the Hungarian Mountains, in Kretzoi, M. and Pécsi, M. (eds), Problems of the Neogene and Quaternary, Budapest, Akademiai Kiado, 51–63.
99. Pelletier, J. D. (2010), How do pediments form? A numerical modeling investigation with comparison to pediments in southern Arizona, USA, Bulletin of the Geological Society of America, 122: 1815–1829.
http://dx.doi.org/10.1130/B30128.1 -
100. Phillips, J. D. (2002), Erosion, isostatic response, and the missing peneplains, Geomorphology, 45: 225–241.
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-555X(01)00156-8 -
101. Pokorny, W. (1911), Przyczynek do dawnej penepleny karpackiej w okolicach Chyrowa [A contribution to the former Carpathian peneplain near Chyrów], Kosmos, 36: 549–558, [in Polish, German summary].
102. Połtowicz, S. (1974), Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tarnowa i Pilzna [Tectonic structures of the Carpathian border in the Tarnów and Pilzno area (Polish Middle Carpathians)], Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 44: 491–514.
103. Połtowicz, S. and Starczewska-Popow, A. (1973), Rozwój Zapadliska Przedkarpackiego między Tarnowem a Przemyślem [The development of the Carpathian Foredeep between Tarnów and Przemyśl, Polish Eastern Carpathians], Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 43: 495–518.
104. Pomianowski, P. (2003), Tektonika Kotliny Orawsko-Nowotarskiej – wyniki kompleksowej analizy danych grawimetrycznych i geoelektrycznych [Tectonics of the Orava – Nowy Targ Basin – results of the combined analysis of the gravity and geoelectrical data], Przegląd Geologiczny, 51 (6): 498–506.
105. Rajchel, J. (1976), Budowa geologiczna nowych płatów miocenu okolic Dubiecka (Karpaty Przemyskie) [Geological structure of the newly-discovered Miocene exposures near Dubiecko], Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 19 (1): 156–158, [in Polish].
106. Romer, E. (1907), Zur Geschichte des Dniestrtales, Mitteilungen der k.k. geographische Gesellschaft Wien: 275–292.
107. Rudnytsky, S. (1905), Znadoby do morfologii karpatskoho stochishcha Dnistra [A contribution to the morphology of the Carpathian part of the Dnister River basin], Zbirnyk matematichno-prirodopisno-likars'koy sektsii Naukovogo tovaristva imeni Shevchenka, 10: 1–85, [in Ukrainian].
108. Sawicki, L. (1909), O młodszych ruchach górotwórczych w Karpatach [The younger orogenic movements in the Carpathians], Kosmos, 34 (5–6): 361–400, [in Polish, German summary].
109. Smoleński, J. (1911), Z morfogenezy Beskidu Niskiego [To the morphogenesis of the Beskid Niski Mountains], in: Księga Pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich (18–22 VII 1911) [Proceedings of the 11th Congress of the Polish Physicians and Naturalists, 18–22 Jul. 1911], Kraków, 232–234, [in Polish].
110. Smoleński, J. (1937), W sprawie wieku i genezy krajobrazu Beskidów Zachodnich [To the age and origin of the Western Beskidy Mts. landscape], Wiadomości Geograficzne, 15 (3–4): 59–74, [in Polish, German summary].
111. Starkel, L. (1957), Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą [Morphological development of the escarpment of the Pogórze Karpackie between Dębica and Trzciana], Prace Geograficzne, 11, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 1–154.
112. Starkel, L. (1965), Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich (na przykładzie dorzecza górnego Sanu) [Geomorphological development of the Polish Eastern Carpathians (upon the example of the Upper San basin)], Prace Geograficzne 50, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 1–160.
113. Starkel, L. (1966), Evolution of the relief of the Polish East Carpathians in the Quaternary (with the Upper San basin as example), in: Geomorphological Problems of Carpathians, Vol. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 89–114.
114. Starkel, L. (1969a), Climatic or tectonic adaptation of the relief of young mountains in the Quaternary, Geographia Polonica, 17: 209–229.
115. Starkel, L. (1969b), The age of the stages of development of the relief of the Polish Carpathians in the light of the most recent geological investigations, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 3: 33–44.
116. Starkel, L. (1972), Karpaty Zewnętrzne [The Outer Carpathians], in Klimaszewski, M. (ed.), Geomorfologia Polski [Geomorphology of Poland], Vol. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 52–115, [in Polish].
117. Starkel, L. (1975), Soobshchenie o sovremennom sostoyanii issledovanii razvitia poverkhnostei vyravnivaniya v polskikh Karpatakh [A short note about recent state of studies of the development of planation surfaces in the Polish Carpathians] , Studia Geomorphologica Carpatho- Balcanica, 9: 75–81, [in Polish, French summary].
118. Starkel, L. (1976), Zagadnienie młodych ruchów tektonicznych w świetle przeglądowej mapy geomorfologicznej Polski [Young tectonic movements in the light of the synoptic geomorphological map of Poland], Materiały I Krajowego Sympozjum "Współczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce" [Proceedings of the 1st National Symposium "Recent and neotectonic crustal movements in Poland"], II, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 127–133.
119. Starkel, L. (1988), O genezie i wieku zrównań w polskich Karpatach (w odpowiedzi Profesorowi M. Klimaszewskiemu) [The origin and age of planation surfaces in the Polish Carpathians (reply to Prof. M. Klimaszewski)], Przegląd Geograficzny, 60: 401–408, [in Polish].
120. Starkel, L. (1991), Rzeźba terenu [Relief], in Dynowska, I. and Maciejewski, M. (eds.), Dorzecze górnej Wisły [The Upper Vistula River drainage basin], part I, Warszawa–Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 42–54, [in Polish].
121. Starkel, L. (2003), Are the planation surfaces still existing in the flysch Carpathians? Geomorphologia Slovaca, 3 (1): 73.
122. Stehlik, O. (1964), Přispevek k poznani tektoniky Beskydskeho horskeho oblouku [A contribution to the tectonics of the Beskidy mountain block], Geografický Časopis, 16: 271–280.
123. Stehlik, O. (1965), The Beskydy Mts. Arc, in: Geomorphological Problems of Carpathians, Vol. 1, Bratislava, VEDA, 71–80.
124. Stuchlik, L. (1980), Chronostratygrafia neogenu Polski południowej (północna część Paratetydy Centralnej) na podstawie badań paleobotanicznych [Chronostratigraphy of the Neogene in Southern Poland (northern part of the Central Paratethys) on the basis of palaeobotanical studies], Przegląd Geologiczny, 28 (8): 443–448.
125. Środoń, J. (2008), Diagenetic history of the Podhale flysch basin, Geoturystyka, 2 (13): 45–50.
126. Środoń, J., Kotarba, M., Biroň, A., Such, P., Claver, N. and Wójtowicz, A. (2006), Diagenetic history of the Podhale – Orava Basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and K-Ar of illite-smectite, Clay Minerals, 41: 751–774.
http://dx.doi.org/10.1180/0009855064130217 -
127. Świderski, B. (1934–35), Zarys morfologji polskich Karpat fliszowych [Aperçu sur la morphologie des Karpates du flysch] [An outline of morphology of the Polish Flysch Carpathians], Przegląd Geograficzny, 14 (1–2): 1–40 [in Polish, French summary].
128. Świerczewska, A. (2005), The interplay of the thermal and structural histories of the Magura Nappe (Outer Carpathians) in Poland and Slovakia, Mineralogia Polonica, 36 (2): 91–144.
129. Teisseyre, H. (1928), Powierzchnia szczytowa Karpat [The summit surface of the Carpathians], Prace Geograficzne E. Romera, 10: 67–112, Lwów, [in Polish, French summary].
130. Teisseyre, W. (1921), O stosunku wewnętrznych brzegów zapadlin przedkarpackich do krawędzi fliszu karpackiego [On the relationship between inner margins of the Fore-Carpathian basins to the border of the Carpathian flysch], Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 1 (2–3): 103–138, [in Polish, French summary].
131. Tokarski, A. K. (1975), Geologia i geomorfologia okolic Ustrzyk Górnych (polskie Karpaty Wschodnie) [Geology and geomorphology of the Ustrzyki Górne area (Polish Eastern Carpathians)], Studia Geologica Polonica, 48: 1–92.
132. Tokarski, A. K. (1978), Orogenesis and morphogenesis of Outer Carpathians and plate tectonics, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 12: 29–43.
133. Twidale, C. R. (1978), On the origin of pediments in different structural settings, American Journal of Science, 278: 1138–1176.
http://dx.doi.org/10.2475/ajs.278.8.1138 -
134. Twidale, C. R. (1983), Pediments, peneplains and ultiplains, Revue de Géomorphologie Dynamique, 32: 1–35.
135. Velikovskaya, E. M. (1968), Nekotorye problemy geomorfologii Vostochnykh Karpat [Selected problems of geomorphology of the Eastern Carpathians], Vestnik Moskovskogo Universiteta, seria geologia, 4: 24–28, [in Russian].
136. White, K. (2004a), Glacis d'erosion, in Goudie, A. S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 1, London, Routledge, 469–470.
137. White, K. (2004b), Pediment, in Goudie, A. S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 2, London, Routledge, 768–771.
138. Willett, S. D., Slingerland, R. and Hovius, N. (2001), Uplift, shortening, and steady state topography in active mountain belts, American Journal of Science, 301: 455–485.
139. Wójcik, A. (2003), Czwartorzęd zachodniej części Dołów Jasielsko-Sanockich (polskie Karpaty Zewnętrzne) [Quaternary of the western part of the Jasło-Sanok Depression (Polish Outer Carpathians)], Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 178: 1–148.
140. Wójcik, A. and Jugowiec, M. (1998), The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland), Przegląd Geologiczny, 46 (8): 763–770.
141. Zoetemeijer, R., Tomek, Č. and Cloetingh, S. (1999), Flexural expression of European continental lithosphere under the western outer Carpathians, Tectonics, 18: 843–861.
http://dx.doi.org/10.1029/1998TC900034 -
142. Zuchiewicz, W. (1978), Czwartorzędowe ruchy tektoniczne a rzeźba przełomu Dunajca przez Beskid Sądecki [Quaternary tectonics and the relief of the Dunajec river gorge in the Beskid Sądecki Mts., Polish Western Carpathians], Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 48: 517–532.
143. Zuchiewicz, W. (1980), Młode ruchy tektoniczne a morfologia Pienin [Young tectonic movements and morphology of the Pieniny Mts., Polish Western Carpathians], Annales Societatis Geologorum Poloniae, 50: 263–300.
144. Zuchiewicz, W. (1983), Quaternary evolution of valleys in the Dunajec drainage basin (Polish Western Carpathians), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 16: 27–49.
145. Zuchiewicz, W. (1984a), Ewolucja poglądów na genezę i wiek karpackich powierzchni zrównania [Evolution of views on origin and age of Carpathian planation surfaces], Przegląd Geologiczny, 32: 468–477.
146. Zuchiewicz, W. (1984b), The Late Neogene-Quaternary tectonic mobility of the Polish West Carpathians. A case study of the Dunajec drainage basin, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 54: 133–189.
147. Zuchiewicz, W. (1987a), Ewolucja i strukturalne założenia sieci rzecznej Karpat w późnym neogenie i wczesnym czwartorzędzie [Late Neogene-Early Quaternary evolution and structural control of the Carpathian drainage pattern], in Jahn, A. and Dyjor, S. (eds.), Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce, Wrocław, Ossolineum, 211–225.
148. Zuchiewicz, W. (1987b), Tectonics and climate versus relief evolution: old controversy and new arguments, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 21: 183–202.
149. Zuchiewicz, W. (1988), Evolution of the eastern Beskid Niski Mts. and morphotectonics of the Polish Carpathians, Zeszyty Naukowe AGH, 1156, Kwartalnik Geologia, 13 (1987), 3–4: 3–167.
150. Zuchiewicz, W. (1989), Neotectonics versus gravity and crustal thickness: a case study of the Polish Flysch Carpathians, Tectonophysics, 163: 277-284.
http://dx.doi.org/10.1016/0040-1951(89)90262-X -
151. Zuchiewicz, W. (1991), On different approaches to neotectonics: A Polish Carpathians example, Episodes, 14: 116–124.
152. Zuchiewicz, W. (1995), Selected aspects of neotectonics of the Polish Carpathians, Folia Quaternaria, 66: 145–204.
153. Zuchiewicz, W. (2009), Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies: a state of the art, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 6 (3): 291–308.
154. Zuchiewicz, W. (2010), Neotektonika Karpat polskich i zapadliska przedkarpackiego [Neotectonics of the Polish Carpathians and Carpathian Foredeep], Wydawnictwa AGH, Kraków, 1–234, [in Polish].
155. Zuchiewicz, W. and Zasadni, J. (2010), Quaternary evolution of a Carpathian Foothills area: An example from the East Carpathians of Poland, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 327–345.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 2

Start page:

155

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S2.12 ; oai:rcin.org.pl:2337

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information