Obiekt

Tytuł: Sea level variability in the eastern part of the Polish Baltic Sea coast 1975-2004

Twórca:

Marosz, Katarzyna J. ; Jakusik, Ewa

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Bibliografia:

1. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23rd October 2007 on the assessment and management of flood risks, OJ L 288, 6.11.2007.
2. Dziadziuszko, Z., Wróblewski, A. (1990), Stany wody [Water's stages], in Majewski, A.(eds.), Zatoka Gdańska [Gulf of Gdańsk], Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 122-148.
3. HELCOM Thematic Assessment (2007), Climate Change In the Baltic Sea Area, BSEP No.111.
4. IPCC (2007), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Susan Solomon, Dahe Qin, Martin Manning, Melinda Marquis, Kristen Averyt, Melinda M. B. Tignor and Henry LeRoy Miller (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK.
5. Kaulbarsz, D., Kordalski, Z. and Jegliński, W. (2006), Gdańsk case study area, Second International ASTRA Conference "Climate change adaptation and flood risks in coastal areas", October 26-28, 2006, Polish Geological Institute (PGI), Gdańsk, Poland.
6. Kowalczyk, K. (2006), New model of the vertical crustal movements in the area of Poland, Geodesy and Cartography, Vol. XXXII, (4): 83–87.
7. Łomniewski, K. (1975), Wybrane zagadnienia z dynamiki wód bałtyckich [Selected problems of Baltic water dynamics] in Łomniewski, K., Mańkowski, W., Zaleski, J., Morze Bałtyckie [The Baltic Sea], Państwowe Wydawnictwa Naukowe (PWN), Warszawa, 215-243.
8. Meier, H.E.M., Broman, B., Kallio, H. and Kjellström, E. (2006), Projections of future surface winds, sea levels, and wind waves in the late 21st century and their application for impact studies of flood prone areas in the Baltic Sea Region, in Schmidt-Thomé, P. (ed.), Sea Level Change Affecting the Spatial Development of the Baltic Sea Region, Geological Survey of Finland, Special Paper 41, 23–43.
9. Miętus, M. (2006), Climate changes in the Southern Baltic area, Second International ASTRA Conference "Climate change adaptation and flood risks in coastal areas", October 26–28, 2006, Polish Geological Institute (PGI), Gdańsk, Poland.
10. Pustelnikovas, O. (2008), On the Eastern Baltic environment changes: a case study of the Curonian Lagoon area, Geologija 50, 2 (26): 80-87.
11. Rotnicki, K. (2008), Transgresja morska i jej skutki [Sea transgression and its effects], Kosmos. Problemy nauk biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, vol. 57, (3–4): 225–239.
12. Rotnicki, K., Borzyszkowska, W. (2008), Accelerated sea-level rise and its causes on the Polish coast of the Baltic Sea in the years 1951–1990, <http://www.lgt.lt/geoin/files/Karol_Rotnicki.doc>, accessed 3rd April 2008.
13. Staudt, M., Kallio, H. and Schmidt-Thomé, P. (2004), Modelling a future sea level change scenario affecting the spatial development in the Baltic Sea Region-First results of the SEAREG Project, Coastline Reports 2: 195–199.
14. Sztobryn, M., Stigge, H.J. (2005), Storm surges along the southern Baltic Sea (western and central parts), Instytut Metetorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

69

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2010.1.6 ; oai:rcin.org.pl:1931

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji