RCIN and OZwRCIN projects

Object

Chełstów-Wojda, watermill

Resource type:

Text

Name:

Chełstów-Wojda, watermill

Unified name:

Chełstów-Wojda, mill

ID number:

CeBaDoM/PL/14/WAM-a/./00372

Type of object:

Industrial heritage site

Location:

Poland ; Świętokrzyskie voivodeship ; Kielce county ; Morawica commune ; Chełstów-Wojda

Topographic location:

50°44'48.3"N 20°34'54.5"E

See the map:

Hydrographic network:

Czarna Nida

Century:

XIX

Object type:

watermill ; stationary

Assignment:

grain mill

State of preservation- mill building:

nonpreserved

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B. (Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries), vol. 1. Warszawa, s. 839.

Detailed Resource Type:

Research data

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115378

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Open

Edition name Date
Chełstów-Wojda, młyn wodny Aug 17, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information