RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Liga Kobiet w okręgu łódzkim w latach 1945–1981 : główne obszary działalności organizacji

Creator:

Dajnowicz, Małgorzata (1968– )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 51 z. 4 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Polish. Abstract in English and Polish. ; p. 75-90

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The Women’s League was the most numerous, official and accepted by the communist authorities women’s movement in the Polish People’s Republic. It carried out ideologicaland propaganda activities within women’s communities, and implemented the offi cial government policy towards women. The Women’s League propagated professional work of women,running of more effi cient and modern household, and was to represent interests of differentfemale environments. In the Łódź district, the League was one of the most active and numerous in Poland.

References:

Dajnowicz M., Działalność Ligi Kobiet na obszarze kraju w świetle czasopism organizacji – „Kobiety Dzisiejszej” (1946–1947) i „Kobiety” (1947–1949), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, t. XXI, nr 3, s. 57–74.
Dajnowicz M., Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016, s. 295–307.
Dajnowicz M., Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego), „Prace Historyczne” 2018, nr 145 (3), s. 579–601.
Dajnowicz M., Liga Kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w lata 1966–1981, „Niepodległość i Pamięć” 2018, t. XXV, nr 2, s. 161–182.
Dajnowicz M., „Zwierciadło” – platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, t. XX, nr 3, s. 67–90.
Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.
Grabowska M., Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.
Jarosz D., Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009, s. 307–330.
Jarska N., A patriarchal marriage? The women’s movement and the communist party in Poland (1945–1989), „Kwartalnik Historyczny” 2018, nr 2, s. 7–37.
Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 149–179.
Miodowski A., Local conditions for the activities of the League of Women structures in the Lower Silesia during the Stalinist period, „Społeczeństwo i Polityka” 2018, nr 4 (57), s. 137–155.
Miodowski A., Udział dolnośląskiej Ligi Kobiet w kampaniach propagandowych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet ze środowisk patologicznych i aspołecznych (1949–1955), „Niepodległość i Pamięć” 2019, t. XXVI, nr 1, s. 279–302.
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. III, Warszawa 1992.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

75

End page:

90

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116547 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.4.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information