Object

Title: Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980)

Creator:

Orzełek, Ariel

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 51 z. 4 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Polish. Abstract in English and Polish. ; p. 145-164

Abstract:

Stowarzyszenie „PAX” pod kierownictwem Bolesława Piaseckiego dążyło do utworzenia na swojej bazie politycznej partii katolików. Głębszą filozoficzną podbudową tych dążeń była koncepcja „socjalizmu wieloświatopoglądowego”. Działania te, zwłaszcza w dobie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka, spotykały się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem organów bezpieczeństwa państwa.

References:

Bankowicz B., Stowarzyszenie PAX: między rzeczywistością socjalizmu realnego a utopią socjalizmu wieloświatopoglądowego, w: Doktryny. Historia. Władza. Księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Cembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Kraków 2009, s. 37–48. ; Bankowicz B., W labiryncie wieloświatopoglądowości: Stowarzyszenie PAX między marzeniem a rzeczywistością, w: A. Dudek, B. Bankowicz, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996, s. 53–71. ; Busse K., Wróg czy sojusznik? Stowarzyszenie PAX pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa, w: Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989. Geneza, funkcjonowanie i znaczenie, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2017, s. 97–122. ; Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009. ; Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990. ; Dudek A., Stowarzyszenie PAX w systemie politycznym Polski Ludowej w świetle dokumentów, w: A. Dudek, B. Bankowicz, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996, s. 73–114. ; Engelgard J., Bolesław Piasecki 1939–1956, Warszawa 2015. ; Friszke A., Nadzieje i złudzenia. Środowiska katolików świeckich przed i po Październiku 1956, w: Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, red. nauk. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014, s. 74–114. ; Kosicki P.H., Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, tłum. J. Giebułtowski, Warszawa 2016. ; Micewski A., Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, t. I, [Warszawa 1983]. ; Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945–1976, Kraków 1981. ; Mozgol R., Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania Dziś i Jutro, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4. ; Mysiakowska-Muszyńska J., Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945–1947, Warszawa 2011. ; Pietrzak J., Prymas Polski kardynał August Hlond a grupa katolików „Dziś i Jutro”, w: Komu służył PAX. Materiały z sympozjum od PAX-u do Civitas Christiana zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30–31 stycznia 2008 roku, red. S. Bober, Warszawa 2008, s. 93–106. ; Ptaszyński R., Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Kraków 2018. ; Rogala S., Program i filozofia polityczna środowiska Dziś i Jutro, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2001, z. 9. ; Sikorski T., Fronda. Rozłam w Stowarzyszeniu PAX w 1955 roku. (Geneza – przebieg – konsekwencje), „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1. ; Strzelecka M., Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego, Toruń 2015.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

145

End page:

164

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116551 ; oai:rcin.org.pl:116551 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.4.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information