Obiekt

Tytuł: Przestępczość w Państwie Ukraińskim w okresie koniec lipca – sierpień 1918 r. – analiza na podstawie wybranych materiałów Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie

Twórca:

Kozubel, Marek Bogdan

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Crime in the Ukrainian State between the End of July and August 1918 – An Analysis Based on Selected Materials from the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine in Kyiv ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 109-128 : tab. ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia przestępczości w Państwie Ukraińskim rządzonym przez hetmana Pawła Skoropadskiego. Tekst powstał w oparciu o dokumenty archiwalne znajdujące się w Centralnym Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie. Ich cezury obejmują lipiec i sierpień 1918 r. Zawierają one szereg informacji dotyczących przestępstw na terytorium Państwa Ukraińskiego, m.in. czas i miejsce popełnienia zbrodni czy wykorzystane przez organy ścigania i śledczych środki zapobiegawcze.

Bibliografia:

Mędrzecki W., Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000.
Skrukwa G., Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 2008.
Гай-Нижник П., Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня 14 грудня 1918 р.), Київ 2001.
Героїка трагедії Крут, ред. В. Сергійчук, М.І. Сергійчук, Київ 2008.
Головченко В., Солдатенко В., Українське питання в роки Першої світової війни, Київ 2009.
Гончаренко A., Бій під Крутами, „За державність” 9 (1939), s. 145–152.
Гуцалюк І., Суд та судочинство в Західній Волині за Гетьманату П. Скоропадського, „Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки” (2010), № 1.
Дорнік В., Касьянов Г., Ліб П., Ляйдінґер Г., Міллєр А., Мусял Б., Расевич В., Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки, Київ 2015.
Дорошенко Д., Історія України 1917–1923 рр., т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р., Київ 2002.
Крезуб А. [Думін Осип], „Українські Термопілі” (в десяту річницю бою під Крутами), „Літературно-Науковий Вістник” 28 (1928), № 2, s. 105–109.
Крути 29 січня 1918 р., ред. О. Бойко, Київ 2007.
Кущинський А., Патріот і державний муж України. У 100-річчя з дня народження Гетьмана усієї України і Військ Козацьких Павла Скоропадського та 55-ої річниці відновлення Української Традиційної Гетьманської Держави, Чикаго 1974.
Панакін Г., Павло Скоропадський. патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси, Київ 2003.
Пиріг Р., Українська гетманська держава 1918 року. Історичні нариси, Київ 2011.
Рум’янцев В., Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського, „Вісник Академії правових наук України” (2001), № 2 (25).
Терещенко Ю., Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції, w: Гетьманат Павла Скоропадського. історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р., ред. В. Верстюк, Київ 2008.
Тимощук О., Державна варта Української Держави (історико-юридичний аналіз), Київ 1998.
Тинченко Я., Українські зброцні сили: березень 1917 – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії), Київ 2009.
Удовиченко О., Загибель студентського куреня під Крутами, „Військова Справа” (1928), № 2, s. 5–8.
Феденко П., Влада Павла Скоропадского (пятьдесяті роковини перевороту в Україні), Лондон–Мюнхен 1968.
Фіголь А., Бій під Крутами, „Літопис Червоної Калини” (1931), № 2, s. 2–6.
Яневський Д., Проект „Україна” або спроба Павла Скоропадського, Харків 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

128

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116638 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji